Bitcoin – vad händer?

 

 

Trenden sedan januari är att det talas mindre och mindre om Bitcoin. Kursen har dykt rejält vilket också fått intresset att falna. Låt oss titta på hur det gått:

 

 

Det mest signifikanta har gått lite under radarn; den nedåtgående trenden är bruten!

 

I mitten av april började en stigning som bröt den fallande trendlinjen underifrån, lite senare bröts också MA50 (glidande medelvärde 50-dagars). Idag befinner vi oss i ett läge där nästa motstånd att forcera är MA200 som befinner sig lite drygt 700 dollar upp.

 

Jag har börjat köpa in mig så smått och använder instrumentet Track Bitcoin VON istället för Bitcoin XBT. Motpartsrisken (dvs risken att det finansiella institutet går omkull) bedömer jag vara mycket lägre för Vontobel än för XBT. Därmed sänker jag den totala risken för en sådan här trade.

 

 

 

 

Bryts MA200 är min plan att öka innehavet ordentligt.

 

 

 

Bitcoin-sakta uppåt

 

 

Bitcoin har efter sitt stora fall nyligen repat sig rätt bra.

 

 

Mitt scenario som jag jobbar efter är att vi är på väg upp i en rekyl som är på väg att testa taket på den mörkgröna linjen. I det korta ser jag också en kil vars tak är den ljusgröna linjen. Om kursen på Bitcoin lyckas spränga den mörkgröna taklinjen ser jag det som att den fallande trenden sedan december är bruten.

 

Det var runt den 5 februari botten på nedgången nåddes och sedan dess har trenden varit positiv.

 

 

Jag har tidigare köpt och sålt XBT-certen intradag, dvs sålt innan börsen stänger för dagen. Men sedan drygt en vecka har jag vågat behålla de cert jag inhandlat och planen är att göra så tills jag ser vad som händer om och när kursen når den mörkgröna kanaltakslinjen i figuren ovan. OM vi spränger igenom kommer jag öka antalet certifikat jag äger stort. Om det inte blir ett genombrott utan kursen viker ner vid kanaltaket ryker de cert jag innehar nu.

 

 

 

Jag är ganska positivt inställd till Bitcoin och tror det kommer ske ett genombrott uppåt men väljer att vara en försiktig general och invänta att det faktiskt sker innan jag agerar.  Att inte förlora befintligt kapital är högt prioriterat för tillfället. Anledningen till det är att jag tror att vi om inte allt för länge kommer se börsen (inte nödvändigtvis Bitcoin) toppa och se en längre nedgång. Då gäller det att ha kapitalet intakt och inte följa med rörelsen ned fullinvesterad.

 

 

 

Bitcoin-sitter på händerna

Jag sitter fortfarande på händerna och väntar på rätt signaler för att gå in i Bitcoin-certifikat igen.

 

 

 

Jag är ingen expert på teknisk analys men jag tycker mig se en kanal där priset rör sig mellan. De stödlinjer jag ritat ut illustrerar kritiska nivåer för mig. Ett brott uppåt genom den blåa linjen är positivt och betyder att priset tagit sig ur den negativa bana som BTC haft sedan toppen i december.

 

Min plan är att bevaka när vi närmar oss den röda linjen. Studsar priset på den går jag in och köper samt sätter en stop-loss strax under inköpspriset. På det viset begränsar jag min förlust om jag har fel. Vi är ganska nära den nivån på ca 9800 dollar. Studsar vi inte där finns en till möjlig nivå att bevaka, det är den förra bottenkänningen vi hade för några dagar sedan på ca 9300 dollar.

 

 

 

 

 

Att man inte ser likadana linjer i de båda graferna beror på att det är olika upplösning.

 

 

Om priset bryter ner under mina båda bevakningsnivåer kan jag tänka mig att vi droppar ner mot ca 7300 dollar där ett starkt tekniskt stöd ligger – MA200.

MA200 betyder Moving Average 200 days eller på svenska glidande medelvärde 200 dagar. Det innebär att man tar ett genomsnitt av priset över 200 dagar och då får ett värde. Gör man löpande på det viset får man då punkter som kan ritas ut till en graf vilket illustreras av den röda linjen i bilden nedan.

 

 

MA200 är tekniskt sett ett väldigt viktigt värde, därför borde det komma en reaktion OM vi kommer så långt ner.

 

Men, som sagt var, jag börjar med att se hur det går vid 9800 dollar.

 

 

 

 

 

 

 

Snabbt om BTC-raset

 

Idag har alla kryptovalutor fallit kraftigt. Bitcoin har gått ner knappt 20%.

 

På kort sikt kommer förmodligen osäkerheten hålla i sig. Jag har kvar min investering i riktiga Bitcoin men har sålt alla XBT-cert.

Bitcoin har under flera tillfällen fallit kraftigt men återhämtat sig. Det tror jag kommer hända även den här gången. Dock vill jag inte vara fullinvesterad under en nedgång i BTC och väljer således att sälja certifikaten.

 

 

 

 

Det jag vill se innan jag tror trenden har vänt uppåt igen är att kursen lyckas hålla sig ovanför den röda linjen i grafen. Får vi ett genombrott kommer jag köpa tillbaka certifikaten. Annars håller jag mig utanför.

 

 

 

 

Att köpa Bitcoincertifikat

För många kan det vara krångligt att sätta sig in i hur man köper Bitcoin. Det är en viss procedur för att göra det även om man efter ett par gånger känner igen sig snabbt.

Ett enklare sätt, dock med några nackdelar jag tar upp längre ner, är att via börsen köpa ett s k certifikat som följer Bitcoin. Ett certifikat är ett finansiellt “instrument” som följer utvecklingen för en underliggande vara, t ex guld, råvaror eller just Bitcoin. Man kan köpa och sälja certifikatet precis som en aktie under börsens öppettid.

För Bitcoin finns det ett certifikat som heter BITCOIN XBT (finns även Bitcoin XBTE som handlas i Euro -strunta i den med tanke på valutarisken).

BITCOIN XBT följer alltså priset på Bitcoin genom att jämföra köp/säljordrar på ett antal exchanges och därefter presentera en liknande utveckling satt i svenska kronor. D v s står XBT i exempelvis 200 kronor och priset på Bitcoin på dessa exchanges går upp 5% så kommer XBT stå i ca 210 kronor vilket motsvarar samma procentuella uppgång.

De som är utgivare av certifikatet (kallas market maker) har ett ansvar att se till att det kan förekomma handel i produkten. Mangold Fondkomission AB som market maker heter måste alltså alltid stå på köp och säljsidan. Den skillnad på köp och säljkurs de sätter kallas spread och den ska vara maximalt 4% enligt prospektet. Om de t ex köper XBT för 200 kronor och säljer för 201 kronor är spreaden alltså 0,5%. Eftersom det oftast finns massa andra köpare och säljare på marknaden (jag och du t ex) blir spreaden oftast mindre.

Det finns också en avgift för att äga det här certifikatet som tas ut på oss som äger det. Den ligger på 2,5% per år.

Fördelen med ett sådant här certifikat är att det är enkelt att handla, precis som en aktie. Det kan handlas inom en kapitalförsäkring (KF) eller individuellt sparkonto (ISK). Man slipper valutarisken man får när man handlar Bitcoin i dollar eller euro.

Nackdelarna är att du endast kan handla XBT under börsens öppettid. Bitcoinhandeln är öppen 24 timmar om dygnet. Ett annat problem är när det förekommer forkar i Bitcoin så får du del av dem som Bitcoinägare, äger du XBT är du utlämnad åt certifikatutgivarens goda vilja. De har nämligen ingen skyldighet att låta dig ta del av sådana bonuscoins. Hittills har de löst det relativt snyggt och efter att du gjort en del pappersarbete låtit dig få en summa som motsvarar värdet av forken då den skedde. I allra värsta fall (ej så troligt) är det så att OM Bitcoin skulle göra en fork och alla användare hoppar över till den nya forken och överger Bitcoin, då blir XBT värdelöst. Som Bitcoinägare hade du också blivit ägare av det nya coin forken gett och gått vidare utan ekonomisk påverkan.

Sammanfattat, XBT är ett bekvämt sätt att med de nackdelar den har inneboende ta del av Bitcoins utveckling.

Slutligen och ej att förglömma… Bitcoin skapades för vara decentraliserad och genom att handla certifikat är det precis det man tappar. Man sätter sin tillgång i händerna på en centraliserad part – XBT via Mangold Fondkommission!