Utdelningen från Ocean Yield kom idag

Den som väntar på nåt gott brukar det heta… Om man väntar på utdelning från Ocean Yield behöver man inte vänta på en årlig utdelning. De delar nämligen ut fyra gånger om året. Summan blir densamma som om man fått utdelning en gång om året men det är på något sätt trevligare när det sker oftare… 🙂

ocean yield
Här ser man dagens utdelning.

10% utdelning

Jag har tidigare skrivit om Ocean Yield (här) och det fortsätter vara en stöttepelare i min portfölj. Med en utdelning om drygt 10% per år är det en riktig högavkastare.

utdelningshistorik
Ocean Yield har aldrig sänkt sin utdelning

Kursmässigt ser det ut så här:

kurs
Ocean Yield 3 år tillbaka

Kursen har inte rört sig mycket uppåt som synes men det finns förhoppningar om att det ska hända något nu i slutet av maj eller eventuellt i början av juni. Då kommer vi få reda på om ett av Ocean Yields farkoster, en FPSO, kommer få en förlängning av leasingen…

Främsta anledningen till att jag vill äga Ocean Yield är alltså den stabila utdelningen, jag tror inte marknaden räknar med en förlängning av FPSO-leasingen vilket gör att jag ser en begränsad nedsida på grund av detta. Jag fortsätter äga den här aktien.

Mycket kassa, lite verkstad

 

 

Fortsatta fall på börsen både i Sverige och utomlands.

Så vad gör jag?

 

 

 

 

Kassan var på drygt 40% tidigare idag. Har som tidigare nämnt sålt innehaven i Kanada och USA och därtill också de XACT Bear jag innehaft under veckan.

 

Som man kan se ovan är det lite mindre kassa nu, närmare bestämt 38,9%. Det beror på att jag köpt mer Ocean Yield. Priset på dessa har fallit och är attraktivt nu tycker jag.

Jag har även handlat in både Bitcoin och Etherium-certifikat. Normalt sett har jag inte vågat äga cert efter börsens stängning pga att kryptovalutor handlas dygnet runt men certifikaten bara vardagar 0900-1725. Men idag såg jag att trots aktiemarknaden i USA (Dow Jones Index- blåa strecket) föll så orkade Bitcoin stiga.

 

 

Denna motsatta divergens ger mig hopp om att Bitcoin funnit styrka och eventuellt att pengar flödar från aktiemarknaden till kryptomarknaden.

Jag är i alla fall beredd att ta ett bet på det så jag låter certifikaten ligga kvar i depån.

 

Vet inte om jag tidigare i bloggen visat kursgrafer i form av så kallade candlesticks. Men det är inte så svårt.Jag förklarar enkelt:  Om man t ex tittar på en kursgraf med upplösningen 5-minuter så kommer varje 5-minuters period ha ett intervall där priset rört sig. Toppen och botten på candeln anger öppnings- och stängningspriset i 5-minutersintervallet. Är candeln grön är stängningspriset högre än öppningspriset. Är den röd så är stängningspriset lägre än öppningspriset. Det ger en hint om hur priset har rört sig på ett helt annat sätt en linjegraf.

 

 

 

 

 

Basen i min investeringspyramid

Här tänker jag gå igenom vilka innehav jag har i basen på den pyramid jag beskrev i ett tidigare inlägg. Mitt mål är att ungefär 50% av mitt kapital ska ligga här.

 

Förutom de räntebaserade innehaven som Lendify och Trine har jag fonder och aktier. De fonder/aktier jag anser platsa som basinnehav är:

 

-Spiltan Globalfond Investmentbolag, en fond som placerar i ca 30 investmentbolag runt om i världen. Fondens största innehav ser du här:

Den här fonden placerar i US dollar vilket innebär att man får en valutarisk när man köper den. Går dollarn upp i förhållande till svenska kronan får man en extra utväxling uppåt och givetvis gäller det omvända vid nedgång i dollarn.

 

 

-XACT Högutdelande, en s k ETF eller börshandlad fond. Denna fond delar ut avkastning en gång om året precis som en aktie, ovanligt för fonder. Här är de största innehaven:

Innehaven är en blandning av nordiska utdelande bolag och målet för fonden är att dela ut 4% av värdet i maj varje år.

 

 

-Corem Property Group preferensaktie. Den här aktien ger utdelning varje kvartal. En preferensaktie skiljer sig från en vanlig aktie i ett bolag, märkbart är att priset på preferensaktien inte påverkas så mycket av bolagets vinstutveckling. Istället äger man en sådan för att få stabila utdelningar, preferensaktieägarna har nämligen förtur till utdelning före ägaren av den vanliga aktien. En sak som är viktig är att om räntorna börjar gå upp ska man leta tillfälle att göra sig av med preferensaktien då dess pris vanligtvis sjunker.

 

 

 

-Ocean Yield, har jag skrivit om tidigare här. De delar också ut en gång i kvartalet men är inte en preferensaktie. I och med att bolagets kontrakt löper över lång tid är det lätt att skapa sig en bild av framtida intäkter vilket gör att man kan räkna in den här aktien som ganska stabil.

 

 

 

Gemensamt för dessa innehav är att de tillsammans utgör en diversifierad mix av många bolag spridda över världen och verkandes i olika branscher. Dessutom är flera av innehaven inriktade på utdelning vilket gör att man har möjlighet att reinvestera summan man får för att på så sätt öka sina innehav. Kommer innehaven aldrig bytas ut? Jo, målet är att ha 50% av kapitalet i innehav med låg risk. Just nu anser jag att de redovisade innehaven motsvarar den förväntningen. Skulle det hända saker som påverkar riskfaktorn kommer jag se över innehaven och sälja av det som inte platsar. Alternativt kan någon av innehaven behålla platsen i portföljen men istället hamna på en högre nivå i pyramiden. För att följa min strategi måste jag då fylla ut basnivån med något annat så den fortfarande utgör 50% av kapitalet.