Bitcoinforkarna BCD och SBTC

Det var mycket prat om Segwit2X-forken för några veckor sedan. Den inträffade aldrig (vilket du kan läsa om här), men mer eller mindre i skymundan har två andra hard-forkar skett därefter. Om du vill läsa om vad en hard-fork innebär så har jag skrivit om det här.

De heter Bitcoin Diamond (BCD) samt Super Bitcoin (SBTC).

BCD forkades den 24e november och anses vara en “vänlig” fork, dvs den skapades inte för att konkurrera med Bitcoin utan för att skaparna enligt dem själva ser problem med BTC som de vill lösa.

De problem de anser Bitcoin ha är:

  • Otillräcklig sekretess för användarna. Detta vill man fixa genom kryptering.
  • Långsamma transaktionsverifieringar. För att lösa detta vill man öka blockstorleken från 1 till 8 MB vilket skulle göra att fler transaktioner ryms varje block.
  • För dyrt att köpa in sig i Bitcoin. Genom att tiofaldiga antalet tillgängliga coins från Bitcoins 21 miljoner till 210 miljoner vill man öka tillgängligheten. 170 miljoner av dessa BCD har gått till ägarna av befintliga BTC. Ägde man alltså 1 Bitcoin när forken skedde fick man 10 BCD (10 BCD för varje BTC). Resten (40 miljoner BCD) skulle de miners som verifierar BCD-blocken få i belöning.

 

Än så länge är det få wallets och exchanges som stödjer BCD och själva blockkedjan kommer inte vara operationell förrän sent i december. Tillsvidare får man avvakta och se vad som händer. Lyckas BCD kunna fungera som en självständig blockkedja kommer man så småningom kunna köpa/sälja coins.

 

 

 

 

 

SBTC formades den 12 december och anses också vara en vänlig fork. Här har utvecklarna fokuserat på egenskaper de vill se i Bitcoin men som inte finns ännu.

  • Smarta kontrakt, en egenskap som t ex Ethereum har. Mycket enkelt förklarat kan transaktioner utföras under vissa förutsättningar.
  • Lightning network, en teknik där transaktioner buffras, eller läggs på hög, tills en utlösande faktor gör att transaktionen genomförs.
  • Zero knowledge proof, ett sätt att gömma sin wallets adress när transaktioner genomförs.
  • Större blockstorlek, 8 MB istället för 1 MB.

 

Super Bitcoin kommer ges ut i 21,210,000 coins varav 210000 redan är framtagna till utvecklarna. Även här är det få wallets/exchanges som än så länge stödjer SBTC. Kvoten som utdelas till befintliga Bitcoinägare är 1:1, dvs en SBTC för varje BTC man äger.

 

 

Vad man bör lägga märke till är att det är fördelaktigt att vara ägare till riktiga Bitcoin pga avknoppningarna man får gratis. Äger man certifikat får man lita till certifikatutgivarens goda vilja och hoppas att de kompenserar en för det mervärde forkarna ger. Det viktiga är att man varit ägare av Bitcoin under den tiden forken skedde. Det är då inskrivet i blockkedjan och man kommer vid senare tillfälle kunna begära ut sina avknoppade coins, detta även om det förflutit flera år (såvida inte avknoppningen dött ut under tiden).

 

 

 

Vad är en fork?

 

Något som inte är helt enkelt att förstå när det gäller kryptovalutor är det som på fackspråk kallas fork. Fork är ett annat namn för uppdelning. Beroende på ens synsätt kan detta uppfattas som ett hot eller en möjlighet. Oavsett vilket så påverkas man som ägare av kryptovaluta. Jag ska försöka förklara så enkelt som möjligt.

Tänk dig en karavan som man brukar beskriva den i sagornas värld. Den består av kameler, människor, krukor med ädelstenar, guld med mera. Karavanen rör sig framåt åt ett håll och alla deltagarna är överens om vart man ska. Under resans gång har man sett till att ta betalt i guldmynt för allt man säljer. Det har gått ganska bra och värdet av hela karavanen är över 1 miljon dollar.

Plötsligt börjar röster i karavanen höras som säger att det känns gammalmodigt att handla i guldmynt. -“Vi vill genomföra förändringar”, säger de. -“Låt oss istället börja ta betalt i silvermynt!”.  Debatten börjar rasa i leden, de olika sidorna framför sina argument och pannor rynkas. Efter en tid upptäcker man att man inte kan enas om att gå över till silvermynt, de flesta tycker det är bäst att fortsätta med guldmynt. Den sidan som propagerar för silvermynt deklarerar då att de avser att lämna den gemensamma karavanen för att starta en egen karavan. Av den ursprungliga karavanen vill 30% gå över till silvermyntsidan. Silvermyntsidan berättar att de om ett tag ämnar bryta sig loss och gå sin egen väg. När tiden har kommit delar de två karavanerna på sig och vinkar farväl till varandra. Guldmyntsidan accepterar inte silvermynt (och vice versa). Man kan nu säga att 70% av värdet, d v s 700000 dollar, stannar på guldmyntsidan och 300000 dollar går vidare med silvermyntsidan.

Det som skedde här är vad som kallas en hard-fork. Den karaktäriseras av att gemenskapen inte kommer överens om en ändring av reglerna utan bryter sig loss från varandra. De båda sidorna av uppdelningen är inte kompatibla med varandra utan behandlas som två separata valutor. Till att börja med i vårt exempel får guldsidan 70% av värdet och silversidan 30% av värdet. Dock kan detta ändras snabbt. Kanske människorna karavanerna stöter på är ovilliga att handla med silvermynt. När handeln för silversidan går dåligt söker sig en del av de som lämnade den gemensamma karavanen tillbaka till guldsidan. Den sidan kommer då öka i värde och följaktligen kommer silversidan minska i värde.

Om vi för in Bitcoin i det här exemplet har sådana här hard-forks skett flera gånger redan. Utfallet alla gånger är att huvudkedjan, den som kallas Bitcoin, gått vinnande ur striden alla gånger och förblivit störst. De avknoppningar som skett kallas idag Bitcoin Cash och Bitcoin Gold. Den som var innehavare av Bitcoin vid den tidpunkt uppdelningen skedde har för varje Bitcoin man ägt blivit tilldelat 1 Bitcoin Cash samt 1 Bitcoin Gold.

 

 

 

 

Det finns också något som kallas soft-fork. Det innebär att man kommer överens om att tillåta en skärpning av de gemensamma reglerna. I fallet med karavanen skulle det se ut så här: Den utbrytande 30%-falangen vill i det här fallet inte byta till silvermynt utan istället skärpa de befintliga reglerna. Man vill fortfarande använda guldpengar men tycker att man inte vill handla med guldmynt som väger mindre än 100 gram. Det fungerar hur bra som helst för både 30%-falangen och 70%-falangen, det är fortfarande guldmynt som används och de är kompatibla med varandra.

En soft-fork som skett ganska nyligen inom Bitcoin kallas SegWit, syftet med den var att snabba upp transaktionerna inom nätverket. Denna kedja är alltså kompatibel med “grund”-Bitcoin.

 

 

Det som alla pratar om nu är den hard-fork som kommer ske om någon vecka. Den heter SegWit2X och vad som oroar många är att man inte vet hur de Exchanges man har sina Bitcoin på kommer ställa sig till uppdelningen. Den här gången är det inte självklart att “grund”-Bitcoin kommer vara den kedja som kommer fortsätta kallas Bitcoin. Man är rädd för det kaos som skulle kunna inträffa om vissa Exchanges väljer att kalla SegWit2X-kedjan för Bitcoin och “grund”-Bitcoin för något annat medan andra Exchanges gör tvärt om…

 

Det bästa rådet är att se till att flytta över sina Bitcoin till sin mjuk- eller hårdvaruwallet och låta dem ligga där till dammet har lagts sig. D v s gör inga transaktioner tills det har utkristalliserats vilken “karavan” som blir störst. När hard-forken sker kommer du erhålla 1 SegWit2X-Bitcoin för varje “grund”-Bitcoin du äger. Låt dem bara vara. Inom kort (kanske dagar?) kommer man se hur det spelar ut.