Guide – mjukvaruplånboken Exodus

Det är dags att prata mer om hur dina Bitcoins ska förvaras. Eftersom det tidigare hänt att exchanges blivit hackade och bestulna på sin kryptovaluta är det säkrast att inte förvara några större summor hos dem. Det bästa är att lägga över sina Bitcoins kryptonycklar på en hård- eller mjukvaruplånbok. Idag tänker jag ta upp mjukvaruplånboken.

Det finns flera att välja bland men en som är enkel att använda och som fungerar bra är Exodus. Du hittar den på www.exodus.io.

På hemsidan klickar du på “Download” och väljer sedan om du har Windows, Mac eller Linux. Programmet kommer sedan att installeras på din dator.

Exodus är en mjukvaruplånbok som kan förvara, ta emot och sända många olika (men inte alla) kryptovalutor. Du kan t o m växla mellan kryptovalutor inne i programmet.

När du öppnar upp Exodus ser det ut ungefär så här:

I menykolumnen till vänster ser du överst det totala värdet av dina kryptovalutor, under “Portfolio” finns en översikt över dina innehav. Som synes har jag bara Bitcoin i den just nu.

Klickar man på “Wallet” ser man alla transaktioner som gjorts för respektive kryptovaluta. Det finns också två knappar som heter “Send” och “Receive”. Det är dem man använder för att skicka och ta emot till sin wallet.

Inom blockkedjevärlden skickar man kryptovaluta till olika adresser. T ex har din Exodus en speciell adress för att ta emot Bitcoin. Det har även alla andras wallets och även exchanges som t ex Coinbase också. Det man gör när man vill skicka Bitcoin till någon ser ut så här:

Du fyller i den unika adress du vill skicka kryptovalutan till överst. VAR MYCKET NOGGRANN när du fyller i den! Skickar du fel får du inte tillbaka den. Därför är det smart att använda sig av copy/paste när adressen skrivs in.

Fyll sedan i mängden Bitcoin du vill skicka (du kommer se hur mycket det motsvaras i USD). Det finns även en transaktionsavgift för att skicka/ta emot och den presenteras också här. När allt är ifyllt klickar du “Send” och transaktionen är igång.

 

Att ta emot Bitcoin innebär att det skickas Bitcoin till den unika adress Exodus har. Den kan du se genom att klicka på “Receive”:

Det är här adressen kan ses.

Din adress bör du som sagt göra copy/paste på för att det inte ska bli fel. Du kan också använda QR-koden som också presenteras men det är inget jag använt.

Hur gör du om du vill överföra från t ex Coinbase till Exodus? Jo, först gör du en copy på din Bitcoinadress. Därefter surfar du in på Coinbase och trycker på “Accounts”:

Tryck därefter “Send” i din BTC wallet. Då dyker denna meny upp:

Gör sedan en paste på din Exodusadress i Recipientfältet, fyll i hur mycket du vill skicka och klicka på “Continue”. Transaktionen är på väg men det tar några minuter innan du kan se det i Exodus.

Inom Bitcoinblockkedjan behövs sex blocks bekräftelse innan transaktionen är klar. Det betyder att det kommer förekomma en viss väntetid innan det är klart men du kommer kunna se transaktionen som “ej bekräftad” i Exodus. Du får gärna återgå till inlägget om blockkedjor där jag pratar om block (som är ett slags register). Som sagt, efter sex block har bekräftats räknas transaktionen som klar.

 

Jag nämnde också att man kan växla mellan kryptovalutor i Exodus. Då gör du så här:

Klicka på “Exchange” i vänsterkolumnen och välj vilken mellan vilka kryptovalutor du vill växla. Tryck därefter på “Exchange”-knappen för att genomföra växlingen.

 

 

En mjukvaruplånbok är ett bra och enkelt sätt att förvara kryptovaluta hos sig själv och inte på en exchange. Exodus kommer be dig att skriva upp ett antal kodord som kan användas som backup om din dator skulle gå sönder eller bli stulen. Gör detta, man vet aldrig vad som händer och med backuporden kan du återskapa din wallet vid ett senare tillfälle.

 

 

 

Hardfork vs softfork

Hörde en bra liknelse angående softfork och hardfork idag. Man kan likna en softfork vid en uppgradering av sitt Word-program till datorn. Har du uppgraderat så kan du ändå köra äldre Worddokument utan problem, de är kompatibla. En sådan softfork som skett är Segwit som körs inom Bitcoinkedjan (ej att förväxla med Segwit2X som jag tagit upp här).

Vid en hardfork byter du ut Word mot Powerpoint, d v s de är inte kompatibla och blir, om vi pratar kryptovalutor, två separata kedjor (typ som när Bitcoin Gold eller Bitcoin Cash skapades).

Podden jag hörde det på heter Market Makers avsnitt 10.

 

 

 

Bitcoinforken som blev inställd

Igår, den 8 november 2017, på kvällen kom nyheten att de som ville hard-forka till SegWit2X (du kan läsa om forks här) beslutade sig att ställa in.

 

Om vi ska ta exemplet med karavanen jag använde i inlägget om vad en fork är, kan man säga att de som ville bryta sig ur upptäckte att för få skulle handla med deras utbrytarkaravan (som bara använde silvermynt).

Det här var en seger för allt vad Bitcoin och blockchain står för, nämligen decentralisering. Om du jämför med t ex Sveriges riksbank som beslutade sig för att devalvera svenska kronan på 80-talet så hade du som användare av pengarna inget att säga till om. Det är en central part som bestämmer och vi andra kan bara titta på. Eftersom det inte finns någon central part i Bitcoin kan ingen plötsligt ändra spelreglerna såvida inte ett konsensus för detta finns. Detta är styrkan och den fördel jag ser som den viktigaste när det gäller kryptovalutor (alla kryptovalutor är nämligen inte decentraliserade, mer om detta senare).

 

Bitcoin – digitalt guld eller bubbla

När jag söker efter åsikter om Bitcoin ser jag ofta två vanliga sådana;

Bitcoin – det nya guldet! eller Bitcoin – bubblan som kommer spricka!

Innan jag kommenterar åsikterna vill jag berätta historien om Bitcoin.

 

I efterdyningarna av finanskrisen som uppkom 2008 då Lehman Brothers konkursade och hela världen drabbades av bankfrossa satt en person känd som Satoshi Nakamoto och skissade på ett betalningssystem där ingen enskild aktör kan bestämma över eller påverka systemet. Satoshi, som aldrig trätt fram och avslöjat sin identitet, såg framför sig att det viktigaste med betalningssystemet var att det var decentraliserat och globalt. På så sätt skulle aldrig en centralbank kunna manipulera valutan t ex genom att trycka nya pengar för att betala skulder. Jämför med exempelvis USA som har en enorm statsskuld, ca 20.4 triljoner dollar, och löser detta genom att trycka nya pengar för att betala denna. Det krävs inte mycket intelligens för att förstå att det här inte kan fortgå hur länge som helst. Vem vill i längden ha en valuta som blir mindre och mindre värd?

Namnet på valutan som används i betalningssystemet är Bitcoin och tekniken som ligger bakom kallas blockchain (se mitt inlägg om Blockchain här). Satoshi bestämde att det aldrig skulle finnas mer än 21 miljoner Bitcoin och detta är inskrivet i koden. Effekten av detta är att Bitcoin i motsats till andra valutor som drabbas av inflation (utspädning av värdet när det trycks nya pengar) kommer kännetecknas av deflation (värdet kommer öka eftersom tillgången på Bitcoin är begränsad). Jag skriver kommer att eftersom antalet Bitcoin som är framtagna nu ligger på ca 16,5 miljoner st. Produktionen av Bitcoin sker genom att datorkraft upplåts till att kontrollera äktheten på de block som finns i blockkedjan. Som belöning för detta arbete erhålls Bitcoin och det beräknas att den slutliga summan av 21 miljoner Bitcoin kommer vara framtagna år 2040.

Eftersom Bitcoin kommer vara en ändlig resurs p g a det maximala antalet kan man därför likna den vid digitalt guld. Fördelen med Bitcoin är att den lätt kan användas till transaktioner och betalningar. En av de mest kända transaktionerna skedde i maj 2010 då en man vid namn Laszlo Hanyecz betalade 10000 Bitcoin för två pizzor. Då var värdet på dessa Bitcoin ca 25$, idag motsvarar detta 55 miljoner$!

Är då Bitcoin en bubbla som kommer spricka och bli värdelös? Det kan ingen svara på. Värdet på Bitcoin är vad du, jag och alla andra tycker den är värd.

Just nu ser vi en kraftig ökning av priset på Bitcoin, det drivs av flera faktorer; vissa ser det som värdebevarande i en värld där andra valutor är manipulerade av centralbankerna, vissa köper i spekulationssyfte och inte minst anar man att finansindustrin vill få in foten i denna nya marknad. Hoten som finns är många. Förbud och regleringar av Bitcoinhandel har förekommit och kommer säkert att återkomma, hittills har det bara lett till tillfälliga svackor varefter priset återhämtat sig och stigit då man sett att det inte går att stoppa Bitcoin. Hackerattacker har förekommit sedan Bitcoin skapades, hittills har ingen kunnat hacka Bitcoin men däremot en del Exchanges som är handelsplatser för Bitcoin. Krypteringen är helt enkelt för stark för att hackas än så länge. I framtiden kommer dock quantum computing , otroligt kraftfulla datorer, kunna utgöra ett hot.

Till slut vill jag nämna risken med s k forks, uppdelningar av blockkedjan. Om användarna av Bitcoin inte kommer överens om hur förändringar av Bitcoinkoden ska ske kan det leda till nya avknoppningar av Bitcoinkedjan. Man kan säga att Bitcoin celldelar sig i nya av varandra oberoende kedjor. Detta gör att respektive kedja vid delningen kommer ha olika värde.

I november 2017 talas det om att en fork kommer inträffa. Potentiellt kan man då råka ut för att den gamla kedjan, som kallas Bitcoin, tex representerar 60% av värdet på Bitcoin och den nya kedjan ,kallas preliminärt Segwit 2X, representerar 40% av värdet. Sitter man med 1 Bitcoin kommer man efter forken erhålla 1 Bitcoin samt 1 Segwit 2X. Värdet av båda coins kommer motsvara 100% av vad din Bitcoin var värd innan delningen. Sådana här forks gynnar inte användarupplevelsen och kommer eventuellt påverka priset negativt.

 

 

Summa summarum är min åsikt att Bitcoin är digitalt guld. På kort sikt kan prisnedgångar förekomma men min övertygelse är att på längre sikt kommer vi se mycket högre pris på Bitcoin.

Vad är en blockchain?

Blockchain är tekniken som ligger bakom t ex Bitcoin och andra kryptovalutor. Det är den tekniken som enligt mig kommer revolutionera eller åtminstone förändra hur pengar används.

Min ambition är att förklara på ett enkelt sätt, du får avgöra om jag lyckas.

Jag börjar med några påståenden:

  1. Information av olika slag kan sparas i ett block med data.
  2. Efterhand tiden går kommer flera block ha skapats, lagts till efter föregående och bildat en kedja av block – blockchain.
  3. Varje block som skapats kontrollerar att föregående block är korrekt.

Då omsätter vi ovanstående i ett exempel.

Adam och Erik äter luncher ihop ofta. Istället för att betala var för sig varje gång skriver de upp vad de betalt på en papperslapp. Varje lunch resulterar i en papperslapp, – ett block data. Efter ett antal luncher har de skrivit på flera papperslappar, – en kedja av block. För att inte en av dem ska ha lagt ut väldigt mycket mer än den andre kollar de varje gång av föregående papperslapp och bestämmer vems tur det är att betala idag, – kontrollerar föregående block.

Detta är alltså en blockchain.

 

Hur kan då detta vara revolutionerande eller ens användbart?

Vi går vidare…

Kamraterna som går på lunch utökas, numera består gruppen även av Maria, Belinda och Felix. Sällskapet bestämmer sig för att fortsätta på samma sätt som innan med papperslapparna men för att inte råka ut för att pappret försvinner, och därmed tappa räkningen på hur mycket var och en är skyldig, gör man efter varje lunch kopior av uträkningarna som var och en får med sig. Blockkedjan har blivit decentraliserad, det är alltså inte en person som har tillgång till till papperslappen utan alla som är med.

En dag händer något tråkigt, Erik som inte betalt så mycket som de andra får för sig att ändra på sin papperslapp! Istället för att vara skyldig sällskapet  pengar skriver han dit att de andra är skyldiga honom pengar.

Han tar med sin förfalskade lapp till nästa lunch och när det är dags att betala tar han fram sin lapp och påstår att det inte alls är hans tur att stå för lunchen. -“Ni ser ju här att jag betalt mest och det är er tur att betala”, säger han. Ett mummel sprider sig bland de andra eftersom de bestämt har för sig att det är Eriks tur idag. Tack vare att alla andra har med sig sin version av lapparna kommer de snart fram till att den enda lappen som inte ser ut som alla andras tillhör Erik! Överbevisad kastar Erik bort sin förfalskade lapp och mumlar någon ohörbar ursäkt innan han går och betalar.

 

Låt oss nu övergå till att se det här i ett större perspektiv, tänk om det fanns ett sådant här blockchainnätverk som var globalt, vars uträkningar skedde med datorkraft istället för på papperslappar och förblev decentraliserat så ingen enskild människa eller stat kunde bestämma över det…

 

Det gör det! Och ett av de mest kända heter Bitcoin och det kommer jag skriva mer om i ett annat inlägg.

Mitt scenario för hur kryptovalutor kommer utvecklas

Har tänkt lite på värdering/användning av krypto och har blivit riktig bullish. Jag tror vi bara sett början på uppgången. Mitt scenario är att kryptomarknaden kommer mogna i tre efterföljande faser;
1. Business to Customer
2. Business to Business
samt
3. Business to Society

Vi befinner oss någonstans i början till mitten av fas 1 där privatpersoner upptäckt och använder krypto. Så småningom kommer företag som svar på efterfråga implementera krypto och till sist kommer samhällsfunktioner använda krypto och blockchain när användningen verifierats av privatpersoner och företag.
Jag gör ett antagande att efterfrågan kommer höja värdet på krypto och tittar vi på Bitcoin (som jag tror mest på) befinner vi oss i fas 1 någonstans med ett värde på $5700…
Fas 1 är inte ens slut på långa vägar…

We´re in for a bumpy ride men potentialen är enorm!

Vad är kryptovalutor?

Många har hört talas om Bitcoin men färre vet kanske vad det är. Om vi zoomar ut från just Bitcoin (det finns flera så kallade alt-coins, mer om det i senare blogginlägg) och pratar om kryptovaluta (på engelska cryptocurrency) så kan man kort sagt säga att det är en slags digital valuta.

Om valutan kan fås i sedlar eller mynt så är det ingen digital valuta. Även om du aldrig någonsin rör kontanter och bara använder ditt VISA-kort från Swedbank överallt är det ändå inte en digital valuta du använder. Den underliggande valutan (den valuta kortet använder för betalningar) är fortfarande svenska kronor och som bekant kan du förvara svenska kronor i din plånbok.

 

Så med detta sagt, vad definierar en kryptovaluta?

Jag ska försöka att inte bli för teknisk i detta inlägg utan istället göra fördjupningar i ämnet senare. Därför nöjer jag med att presentera några påståenden.

  1. Kryptovalutan är digital, skapad av datakod.
  2. Kryptovalutan existerar inte i en bank utan på ett globalt nätverk i form av en blockkedja.

Redan här tror jag att många börjar tycka att det är för tekniskt. Låt oss därför hålla här. Jag kommer utveckla vidare senare men om det är något du ska ta med dig härifrån så är det blockkedja (blockchain på engelska vilket är begreppet jag kommer använda från och med nu). Det är det som skiljer kryptovalutor från alla vanliga pengar som används i världen.