Bitcoin – hålls hårt!

De senaste veckorna har det uppmärksammats ett fenomen som skiljer den här uppgången vi ser i bitcoin mot den förra kraftiga som inträffade 2017.


hold

Hur förhåller man sig till bitcoin?

Man kan förhålla sig till bitcoin på flera sätt. Ett är att man vill spekulera i att man handlar det som vilken börshandlad produkt som helst och köper/säljer för att tjäna dollar eller kronor etc. Ett annat är att man tror bitcoin kommer bli den nya reservvalutan i världen och man behåller sina bitcoin oavsett pris. Ett tredje och kanske det vanligaste sätt är att man ligger lite mittemellan de första två. Det vill säga, man kan tänka sig behålla bitcoin på lång sikt men vill handla för att förbättra sin avkastning. 

Eftersom bitcoin är en digital tillgång förvaras den på ett speciellt sätt. Du kan läsa mer om det här: Hur förvarar man bitcoin?

Det vanligaste är att man antingen låter sina bitcoin (eller delar av sitt innehav) ligga på en exchange för att kunna handla med dem. Det andra alternativet är att förvara i en hård- eller mjukvaruplånbok. Du kan läsa mer om detta här: Hårdvaruwallet respektive mjukvaruwallet


ledger
Hårdvaruplånboken Ledger Nano S


Antagande

 

Ett antagande man kan göra är att OM man förvara sina bitcoin på en exchange så finns de där tillgängliga för att kunna säljas. OM man förvarar sina bitcoin på en hård/mjukvaruplånbok så förvarar man dem där (åtminstone för stunden) i avsikt att behålla dem…

Vidare… om man mäter in- och utflöden på exchanges skulle man med ovan nämnda antaganden kunna visa om ägarna till bitcoin är mer eller mindre villiga att göra sig av med sina bitcoin…

Eller enklare förklarat: Förvarar du dina bitcoin i en wallet (plånbok) vill du behålla dem, förvarar du dem på en exchange kan du tänka dig att sälja dem.

Låt oss se hur det ser ut:
In/utflöden på exchanges
In/utflöden på exchanges

Den vita grafen visar priset på bitcoin. Toppade december 2017 och har därefter backat, konsoliderat och utmanar nu gamla toppen. Den gula grafen är det som detta inlägg handlar om…
Den visar hur in- och utflödet ändrats på exchanges. En stigande graf visar att det rör sig bitcoin FRÅN wallets TILL exchanges. Så under hela den massiva uppgången 2017 och ända fram till i år har inflödet varit större än utflödet. Enligt de antaganden som gjorts innan betyder det att antalet HODLers (ägare som håller i sina bitcoin) minskat fram till 2020.
Man vill ha starka långsiktiga ägare för att ha en stabil prisuppgång. 


Bitcoin – hålls hårt!

Våren 2020, efter Corona-dumpen under mars hände något. Utflödet från exchanges var större än inflödet. Hade de svaga händerna skakats ut under den kraftiga nedgången?
Mycket möjligt, dessutom tals det om att institutionella investerare och miljardärer började intressera sig på riktigt här någonstans. Det man kan se är att bitcoinpriset stiger samtidigt som flödet går ut från exchanges. Det här är viktigt. Det betyder att bitcoin hålls hårt.
Prisuppgången 2017 som drevs av spekulation har ersatts av en prisuppgång som drivs av viljan att äga och behålla. Med färre bitcoin tillgängliga på exchanges till försäljning, ett i princip totalt uppköp av alla nya bitcoin som miners gräver fram talar det mesta för att priset kommer fortsätta stiga.
Glöm aldrig, plötsliga nedgångar i bitcoin kommer alltid finnas. En nedgång om 20-30% är vardagsmat för de som varit med länge. Men ändå… på längre sikt… kommer bitcoin fortsätta öka i värde är min klara bild.

Några kommentarer

Att in/utflöden ser ut som de gör är naturligtvis ingen garanti för vidare uppgång MEN det är en skillnad mot den förra uppgången. För mig är det en väsentlig pusselbit som tillsammans med allt annat gör mig positiv.
Flöden in och ut i exchanges säger inget om hur många personer/institutioner som står bakom. Bara att volymen bitcoin flödar ut.
Idén till inlägget fick jag av att läsa en tweet av Brady Swenson. Jag har även följt data som finns tillgängligt på Glassnode.

Och sist men viktigast: Do your own research! Lita inte på en anonym bloggare vars artistnamn är väldigt suspekt om man läser det på engelska…

Bygga portfölj del 2

Bygga portfölj del 2

I mitt förra inlägg Bygga portfölj del 1 beskrev jag hur först bestämde vilken risk jag vill ta och därefter byggde en mental modell för troliga scenarios vilket ramar in de investeringar som kan passa in.

Här fortsätter jag beskriva hur min process fungerar.

Välja instrument som ska ingå i portföljen?

Instrument betyder inget annat än lämpliga aktier, certifikat, fonder eller andra finansiella instrument som ska ingå i portföljen. Det här kan variera beroende på vad som finns att tillgå, risktagandet och andra faktorer som påverkar valet.

Ibland kan det vara enkelt som att välja aktier i en sektor du tror på. Kanske tror du på att e-handel via internet kommer fortsätta gå starkt? Då har du gallrat ut en handfull bolag som är möjliga att investera i. Sedan kan du titta på var de finns geografiskt, vilken börs är de noterade på (USA, Sverige eller t ex Tyskland) och så vidare…
Du kan grotta ner dig i rapporter och redovisningar eller bara välja ett bolag som verkar gå starkt (momentum).

Är du mindre intresserad/påläst kan du istället välja en fond där temat är den sektor du tror på. Då överlåter du jobbet åt en förvaltare (ibland en robotförvaltare).

Är du mer spekulativ finns det certifikat, optioner och mini-futures där du kan investera med hävstång för att maximera din vinst (eller förlust om det går åt fel håll).

Som du märker kommer den risk du bestämde dig för i början av processen bestämma vilka instrument som är lämpliga.

pengar

Alla ägg i en korg eller?

Istället för att svara ett solklart nej direkt ställer jag först en motfråga…
Har du bara en enda portfölj? Eller har du delat upp dina tillgångar i flera portföljer som har olika strategier?
Om svaret är en enda portfölj ska du ha flera olika tillgångsslag i den.
Har du flera olika portföljer är det inga problem att fylla en av dem med bara aktier till exempel.

Låt oss utgå från att man har en enda portfölj…

Om jag hade en enda portfölj skulle den bestå av…

Har man en portfölj bör den kunna klara av nedgångar i en eller två av tillgångsslagen utan att den totala nedgången blir lika stor. Min portfölj består av följande komponenter:

Aktier/aktiefonder
Räntefonder/Obligationsfonder
Kryptovalutor
Ädelmetaller 

När börsen föll med ca 30% i våras backade denna portfölj ca 5-10%. Det är enligt mig godkänt. Jag hade under den uppgångsfas som följde raset kunnat prestera ännu bättre än vad jag gjorde om jag inte sålt av aktier/aktiefonder. Men jag var på riktigt orolig för att det skulle gå åt skogen med ekonomin i världen. Så blev det inte denna gång så jag fick köpa tillbaka dyrare. 
Men portföljbygget visade sig prestera under nedgången vilket också var meningen. Den föll mycket mindre än aktiemarknaden. 


 

Byta innehåll i portföljen?

Nej, jag är fortfarande nöjd med innehållet. Jag provar den mot verkligheten och makroekonomin ofta och ser ingen anledning att byta. Pengatryckandet kommer skapa tillgångsinflation vilket är positivt för aktier, kryptovalutor (främst bitcoin) och ädelmetaller. Ränte/obligationsdelen finns också men är liten i förhållande till hela portföljen. Varför finns den där då? För att minska svängningarna (eller volatiliteten) i portföljen. 


oil

Bygga portfölj del 1

Bygga portfölj del 1

Om man inte har tid eller intresse är det inte lätt att veta hur man ska bygga sin portfölj av investeringar. Kanske väljer man en eller ett par fonder och låter det stanna där.

Det finns inga rätt eller fel utan till slut är det resultatet som talar om hur bra investeringarna var. Vill man se allt i ett större perspektiv är det inte heller fel om det går dåligt… Det viktigaste är att man lär sig något av det.

win or learn

Hur börja?

Jag skulle vilja påstå att man börja med att bestämma vilken risk man är beredd att ta. Hög risk innebär att det finns möjlighet till stora vinster men också stor nedsida. Låg risk innebär att man är väldigt avert mot nedgångar vilket också begränsar uppsidan.
Den här typen av riskbeskrivning är väldigt generell men det ger oss något att börja med.

Jag har skrivit ett inlägg som heter Min investeringsstrategi där jag beskriver hur jag har olika nivåer av risk i portföljen. Den ger en ganska bra bas i hur man kan tänka. Läs gärna.

Bygga modellerJag är själv väldigt intresserad och aktiv vilket gör att jag försöker bygga en mental modell av hur jag tror saker och ting kommer spela ut. Denna modell provar jag hela tiden mot verkligheten efter hand tiden går. Ett exempel är bitcoin. Mitt scenario är att bitcoin kommer bli en del av framtidens ekonomi på olika sätt. Därför investerar jag i bitcoin. Men jag måste hela tiden prova denna tes för att se om något händer som kan omkullkasta den framtid jag tänkt. Ser jag inget som raserar teorin ligger min investering intakt. Jag bryr mig inte om nedgångar om det inte finns någon fara för att tesen spricker. Därför ligger jag kvar trots bitcoin stundom rasat med 60%.

En annan modell är att det pengatryckande centralbankerna ägnar sig åt kommer urholka köpkraften i ländernas valutor. Därför kommer guld och andra ädelmetaller stiga i värde relativt valutorna. Denna tes leder min investering i guld och silver och även denna prövas hela tiden mot verkligheten.

Reality check

Sammanfoga modeller

I en del fall sammanfaller modellernas ideér och då blir resultatet kraftfullt. Till exempel passar bitcoin in i båda modellerna jag byggde i förra stycket. Förutom att vara framtidens ekonomi skyddar bitcoins deflatoriska egenskaper mot valutornas urholkade köpkraft. Detsamma gäller inte guld, det är inte framtidens ekonomi utan ett inflationsskydd som fungerat i tusentals år.

Det viktigaste med modellbyggande och sammanfogandet av modeller är att aldrig sluta ifrågasätta dem. Jag är av naturen väldigt ifrågasättande så den biten kommer gratis för mig. En vanlig fälla man kan råka ut för om man inte kritiserar är att antagandet att bara för att något alltid varit på ett sätt… så kommer det alltid fortsätta vara på det sättet.

Detta synsätt möter jag ofta och hos många i alla möjliga frågor. Men till slut får man fel med det tankesättet. Att jorden är platt var en teori som höll tills den inte höll längre…

Det här var första i delen i en serie som handlar om hur man bygger en portfölj. Jag redogjorde för hur mitt byggande börjar med vilken risk jag vill ta och därefter bygger jag modeller för att rama in de investeringar som kan passa.

Hur gör du?

Varför faller bitcoin?

Ok, efter veckor med uppgång händer det nu saker. Varför faller bitcoin…

btcusd
BTC/USD

Jag ska försöka reda ut det…


 

Halveringen

Inom kort, kanske imorgon eller övermorgon, sker nästa halvering för bitcoin. Det innebär att den belöning miners får för att verifiera block halveras.

Kort repetition: Alla transaktioner inom bitcoinnätverket samlas i block. Ett block är alltså ett antal transaktioner som klumpas ihop och exekveras cirka var tionde minut.
Varje block med transaktioner som skapas verifierar samtidigt att tidigare block är korrekta. De som tillverkar/verifierar block kallas miners.
För att kunna vara med och tillverka nya block måste en miner med datorkraft och energiförbrukning lösa matematiska problem (se inlägg om bysantinska problemet)
Som belöning för detta får den miner som först lyckas lösa uppgiften bitcoin i belöning.

I bitcoins protokoll finns inbyggt att denna belöning halveras var 210000:e block (ungefär var fjärde år).
Det innebär helt enkelt att den inkomst miners har fått minskar med 50%. Konsekvensen av detta blir att alla miners inte kommer ha råd att fortsätta skapa block på grund av sina utgifter för datorkomponenter och energi.

Så konsekvensen för en miner på kort sikt är negativ. För bitcoin i helhet är halveringen positiv eftersom tillgången av nya bitcoin reduceras. Vi har alltså en situation där, om man tittar på utbud och efterfrågan, utbudet stryps. Om efterfrågan är densamma borde priset på tillgången öka…

Miners i ekonomiska problem

I bitcoins algoritm finns en svårighetsfaktor inbyggd. Det fungerar på så sätt att när många miners vill skapa block höjs svårigheten i de matematiska problemen som måste lösas. Det går åt mer processorkraft och energi för att lösa problemen vilket leder till ökade kostnader för miners. Det omvända gäller också, skulle få miners skapa block minskas svårigheten vilket gör det attraktivare att vara med i blockskapandet.

Den här svårighetsfaktorn regleras var 2016:e block (cirka en gång i veckan).

Ok, tillbaka till de ekonomiska problemen. De miners som inte har råd att fortsätta skapa block efter att deras belöning (blockreward) halveras kommer förmodligen sälja sina ihoptjänade bitcoin på marknaden. De måste betala löner, utrustning och energiräkningar. Därför måste de omvandla bitcoin till någon annan valuta (dollar, euro, yuan or whatever) för att betala sina räkningar. Om tillräckligt många miners gör detta kommer priset på bitcoin under en tid att pressas ner eftersom marknaden översvämmas av miners som vill sälja bitcoin.

pain

Är prisfallet temporärt?

Skulle det scenario som beskrivs ovan inträffa , och det är inte omöjligt att fallet i pris vi sett nu beror på det, vad kommer hända då?
Till att börja med kommer tillverkningen av nya block ske långsammare eftersom en del miners kastat in handduken och slutat. Detta märker bitcoins algoritm av och efter 2016 block kommer svårigheten att minskas. Plötsligt blir det återigen mer lönsamt för miners att delta i skapandet av nya block eftersom kostnaderna blir lägre.

Egentligen har miners väldigt liten påverkan på priset av bitcoin. Det enda sättet de kan påverka är genom att sälja en stor mängd på kort tid.

Sammanfattning

En halvering ska på sikt innebära att bitcoin blir dyrare enligt utbud/efterfrågan. Dock kan halveringen göra att olönsamma miners får ekonomiska problem och måste sälja sitt innehav av bitcoin. Drabbas många samtidigt kan detta resultera i temporärt prisfall. Efter en tid har passerat bör svårigheten för att skapa block justerats så det återigen blir mer lönsamt för miners att delta i blockskapandet. Därför menar jag att prisfallet är temporärt.

Bitcoin behöver bara vara bitcoin

Me
Från Soulful Muse

När professionella idrottsmän möts måste de göra sitt bästa för att slå sin motståndare.
Om en professionell idrottsman möter en amatör behöver proffset bara undvika att göra misstag för att vinna.
I ett större sammanhang gäller det här inte bara idrott utan allt. Sannolikheten för att den som är bäst kommer segra är så gott som alltid högre. Bortsett från enstaka händelser där slumpen gör att utfallet blir något annat kommer den bäste i längden ta hem spelet.

FIAT

btcdollar
Från Jean Galea

Vad FIAT-valutor är har jag skrivit om här. Det största problemet med FIAT är att värdet med tiden går mot noll. Ja, noll. FIAT-valutor kan öka i värde relativt andra FIAT-valutor men med tiden minskar dess värde osvikligen. Det är bara ta vilken valuta du vill och se hur mycket du idag kan köpa för en hundralapp i valutan och sedan jämföra vad du fick för hundralappen för femtio år sedan.
Detta är ingen slump. Det är nämligen inte i staters och centralbankers intresse att bevara valutans värde. Istället är det helt öppet att de vill uppnå inflation, i Europa har man kommit överens om ett inflationsmål om två procent.

Penningpolitik

Det är Riksbanken i Sverige som styr penningpolitiken. Det gör de genom att bestämma styrräntan samt “marknadsoperationer”.
Marknadsoperationer innebär bland annat att Riksbanken köper statsobligationer, kommunobligationer, företagspapper med mera…
Dessa obligationer ska alltså Riksbanken betala men… de här pengarna finns inte i ett valv någonstans. Det Riksbanken gör är att de knappar lite på en dator och vips så har de trollat fram några hundra miljarder kronor som inte fanns innan.
De här pengarna läggs på statsskulden och ska alltså betalas av Sveriges skattebetalare.

Det som många inte vet om är att staten har en pengatryckarmaskin. Behöver staten pengar (förutom den skatt som samlas in) säljer staten via Riksgälden statsobligationer. Dessa statsobligationer köps in av bland annat… Riksbanken.

Sååå… Riksgälden säljer och Riksbanken köper men det är skattebetalarna som står för kalaset.

Brr

Konsekvenser

När Riksbanken trycker nya pengar på det här sättet urholkas värdet på den valutan som redan finns samt på den nytryckta. Detta är inflation.
Inflation är det som förhindrar dig att få behålla värdet av de pengar du tjänat.
Det här systemet är riggat för att man som privatperson ska förlora. Först beskattas de pengar du tjänat, sedan tar inflationen hand om resten om du är lycklig att ha något kvar.
För mig är det uppenbart att FIAT-valutor som styrs av stater och centralbanker inte är till för att jag eller du ska få det bättre.

Sammanfattning


För att återknyta till det första stycket i det här inlägget vill jag likna FIAT-valutor med en fulspelare som hankat sig fram i karriären genom oschyssta metoder och fusk. Det gör INTE de här FIAT-valutorna till bra eller duktiga idrottsmän.

Bitcoin å andra sidan styrs inte centralt av någon, det kan inte finnas mer än 21 miljoner bitcoin vilket gör den inflationssäker. Den kan användas av banklösa över hela världen och dess säkerhet garanteras av Proof-of-work (läs här).

Detta gör bitcoin till de hårdaste pengar som finns. Och för att vinna mot FIAT-valutor behöver bitcoin bara vara sig själv. De andra valutorna kommer själva se till att de förlorar.

Vad ska man äga?

this is fine

OK, så läget är dåligt. Nej, det är urdåligt. Vi är på god väg mot en ekonomisk och finansiell härdsmälta. Folk börjar förlora sina jobb, snart kan vi se oro på gatorna.

Jag tänker inte spekulera i hur den här röran ska lösas för jag vet inte ens om det går att lösa den. Alla saker jag var orolig för i mitt inlägg här har besannats.

I ett framtida inlägg kanske jag försöker förklara varför vi kom hit men spoilern kommer redan här: det är dollarn!!!

Vad ska man äga?

Nu när det uppdagats att fonder med svenska företagsobligationer är ilikvida och stoppats (de marknadsfördes som fonder med låg risk) förstår man att investeringar är mer komplexa än att välja det man tror är säkert.

Läget de senaste veckorna är olikt allt jag sett innan och jag har tvingats ändra strategi flera gånger. Den karta jag navigerar efter består av flera faktorer som bestämmer utgången.
De faktorerna är bland annat:

Oljepris
Amerikanska räntor
Dollarpriset
Coronafall

För tillfället äger jag inte mycket aktier. Så här ser det ut:

vad ska man äga

Jag har nästan hälften av portföljen i kassa. Det jag äger annars är guld, silver och bitcoincertifikat. Sedan har jag också en silverfond.
De senaste inköpen består av warranter och certifikat i dollar samt 10-åriga amerikanska statsobligationer.

That’s it! Min största oro inför framtiden är hyperinflation (läs om Weimarrepubliken för info) varvid jag ämnar göra mig av med exponeringen mot dollar och statsobligationer. Då är det bara guld och bitcoin som gäller!

Allt går ner

piano

I det läget vi är nu ser vi att alla tillgångar går ner. Det som borde vara säkert såsom guld, räntor eller okorrelerat som bitcoin går också ner.
Många frågar sig varför, finns det inga säkra hamnar?

Svaret är både enkelt, logiskt och fruktansvärt svårt att förutse.
Det förklaras bäst med en metafor:

Från tweet av Peter Brandt

“When the cops raid the whorehouse, everyone is arrested. Even the piano player”


Om du behöver en förklaring så är den helt enkelt att i en sådan här krasch (som vi inte sett på årtionden) säljs allt!
Det är inte förrän det kommer någon form av lugn på marknaden som guld kommer överprestera. Innan dess får man följa med in i cellen tillsammans med glädjedamerna.