Portföljgenomgång

I mitt förra inlägg skrev jag att jag sedan ett tag sökt minska andelen svenska aktier i portföljen på grund av kronförsvagningen. Jag tänkte i det här inlägget berätta hur jag tänker.

Fördelningen

Först och främst är det på sin plats att berätta att jag i höstas drog ner ordentligt på innehaven i aktier och fonder för att sänka risken i portföljen. Risken som jag såg det var ett rejält börsfall på grund av rapporterna som pekade på en inbromsning av ekonomin. Jag lade mig ganska likvid och investerade dessutom en del i räntebärande produkter. På grund av värdeminskningen av den svenska kronan var detta fel. Den avkastningen räntan gav understeg stort värdetappet i SEK.

Detta åtgärdade jag under våren och numera finns inga kort- eller långränteprodukter i portföljen. Undantaget är ett sparkonto med bunden ränta som går ut i slutet av maj. Hur ser det ut i portföljen idag då?

Fördelning
Fördelning

Andelen svenska aktier uppgår till ca en tredjedel för närvarande. Här har jag alltså dragit ner eftersom jag fortfarande är försiktig. Det betyder att jag missat en del av den svenska börsuppgången men better safe than sorry.

Kassan är fortfarande relativt stor på 25% vilket inte gynnar mig då kronförsvagningen gjort att värdet på denna bara i år gått ner ca 7-8%.

De fonder jag innehar för närvarande är:

fondinnehav

Största innehavet är Pacific Precious som investerar i ädelmetaller där jag vill ligga positionerad dels på grund av att innehaven handlas i dollar vilket ger skydd mot kronförsvagningen, dels på grund av ädelmetaller på sikt också skyddar mot inflation. Man kan trycka nya sedlar men det är betydligt dyrare att gräva fram ädelmetaller.
Länsförsäkringar USA Indexnära är en billig indexfond som följer det amerikanska indexet SP500.
Core Ny Teknik är en fond som som investerar i hälsa, teknik och digitala varumärken. Det är här jag ser framtida tillväxt inträffa.

De utländska värdepapper jag äger är:

utländska värdepapper

Största innehav här är Ocean Yield vilket är ett bolag jag skrivit inlägg om tidigare.
SPDR Gold Trust är en guld-ETF, alltså en börshandlad guldfond. Går tyvärr inte köpa längre om man har nätmäklare från Sverige.
Walt Disney och Apple är ju välkända medan Outotec är ett finskt bolag jag äger för att få exponering mot koppar (metallen).

Warranter och certifikat:

certifikat

Största innehaven här är Bitcoinrelaterade, jag ser på sikt stor uppsida för Bitcoin och jag har certifikat som följer Bitcoin förutom Bitcoin i sig. Anledningen är att det är skattemässigt fördelaktigare att sälja certifikat i en ISK eller kapitalförsäkring. Dock kan det aldrig ersätta att äga riktiga Bitcoin.
Man hittar även guldcertifikat och råvaror här.

De största innehaven i portföljen fördelar sig som följande:

största innehav


Vilka svenska aktier har jag?

Svaret är: ganska många…

Vissa här är riktigt gamla innehav, blandat med onoterat men de flesta finns här av en orsak. Jag hinner inte gå in på alla bolag för det finns en hel del. Anledningen till det är att jag har några olika strategier där innehaven varierar. Bland annat Råvaruportfölj, Barnportfölj, Momentumportfölj med mera. De största innehaven totalt är Swedish Match, Paradox och THQ. De två sistnämnda är ju även stora innehav i Core Ny Teknikfonden vilket man bör vara medveten om. Ens exponering mot enskilda bolag kan vara större än man tror om man inte håller sig uppdaterad om sina fonders innehav. Jag vill egentligen inte ha några storbanker som långsiktiga innehav men till exempel genom att äga Investor får jag exponering mot SEB.

Strategi

Min tro är en fortsatt kronförsvagning OCH euroförsvagning kontra dollarn vilket gör att jag vill undervikta svenska och europeiska räntor och aktier till förmån för amerikanska diton. Det ser inte ut som om amerikanska FED kommer höja räntan i USA vilket fortsätter elda på den amerikanska börsen. Dessutom vill jag ha ädelmetaller, råvaror och Bitcoin. Målet är att sänka min totala risk vilket gör att jag kommer gå miste om delar av en eventuell fortsatt uppgång. Det är ett pris jag är beredd att betala för att mildra effekten av en framtida nedgång.

Förutom det som beskrivs här har jag även investerat i TRINE, Lendify samt erhåller avkastning från min solcellsanläggning (läs mer genom att klicka på de understrukna länkarna).

Tycker du börsen går bra?

Jag har senaste tiden reagerat på värdetappet svenska kronan utsätts för. Riksbankens inflationsmål om 2% driver dem att fortsätta med negativ ränta samt kvantitativa lättnader (där riksbanken köper upp obligationer för att injicera likviditet i marknaden) vilket leder till att kronan tappar i värde jämfört med andra valutor.

worst currency
Bloombergartikel om svenska kronan

Svensk politisk och ekonomisk ovisshet leder till kronförsäljning på marknaden. Vem är vinnare och förlorare på detta? Förloraren är människor som du och jag, urholkningen av våra pengar gör att vi är fattigare idag än för ett år sedan. Vinnaren (på kort sikt) är svenska exportföretag som har kostnader i kronor och intäkter i utländsk valuta. Dock behöver de flesta svenska företag köpa in i utländsk valuta så effekten borde vara självutjämnande på sikt.

Med detta sagt, hur har utvecklingen på den svenska börsen gått?

OMX S30 2019

Fenomenalt bra är svaret, upp över 19% sedan årsskiftet! Vi tittar också på hur den amerikanska börsen gått:

DJ USA

Även här har det gått fantastiskt bra, upp över 17% i år.

Vilken börs har då gått bäst, svenska eller amerikanska? 19% är bättre än 17%, eller???
Det är här man måste titta på valutakurser för att få en sann bild av läget.

USD/SEK

Under den period vi har tittat på har dollarn stärkts med drygt 6% mot kronan. Justerar man den svenska börsen för dollar ser man att svenska börsen stigit med knappt 16%, alltså sämre än den amerikanska. Tittar vi 36 månader tillbaka ser det ännu sämre ut för den svenska börsen justerat för dollar; 18% upp för svenska börsen jämfört med 41% för den amerikanska.

Kontentan av det jag beskriver ovan är att även om det ser väldigt bra ut med börsutvecklingen så måste man se hur den utvecklats relativt andra valutor.
Med anledning av kronförsvagningen har jag under året placerat om så jag har mindre svenska aktier än tidigare. Tänkte i nästa bloggpost gå igenom hur det ser ut.

Lendify – höjd ränta

Häromdagen kom det goda nyheter från Lendify.

Lendify höjd ränta

Man har beslutat att höja räntan på befintliga investeringar med knappt 0,5 procentenheter. Det här innebär för mig att Lendify höjer min avkastning med ca 10 % per år (snitträntan på min investering ligger på ca 5,5%).

Skillnaden mellan storbankerna och uppstickare som Lendify blir här ganska tydlig. Har man ett bolån hos bankerna och räntan på lånen går upp kompenseras man sällan genom att ens sparkontoränta ökar. Mellanskillnaden behåller banken. Som investerare hos Lendify är det du som får del av räntehöjningen. Hittills har Lendifyinvesteringen avkastat knappt 5% per år. Att den procentsatsen inte är högre beror på att alla pengarna inte investerats från början utan jag har gradvis satt in mer.

graf avkastning

Framöver kommer som sagt avkastningen stiga, dels genom den räntehöjning jag beskrev ovan, men också genom att återinvestera pengarna som betalas ut.

Jag ser investeringen i Lendify som en del av en väldiversifierad portfölj där målet är att nedgång i ett tillgångsslag, t ex aktier, inte ska påverka fullt ut. De andra delarna, förutom Lendify och aktier, är råvaror, ädelmetaller, räntor samt Bitcoin.

Tycker du Lendify verkar intressant och vill investera kan du använda den här länken: https://lendify.se/r/E2ekNDuoRk

Då får både du och jag 500 kr extra att investera i Lendify.

Lyxfällan

Gott folk, vi måste prata om en sak…Nämligen den gigantiska versionen av Lyxfällan centralbankerna i världen deltar i. TV-programmet Lyxfällan brukar handla om privatpersoner som hamnat i djup skuld tack vare sitt leverne och tar dyra lån för att finansiera sin skuldsättning. Under programmet rycker de reko ekonomiriddarna ut, styr upp ekonomin hos de skuldsatta och i slutet av programmet är alla lyckliga och får en matkasse från Mathem som belöning..

Centralbankernas Lyxfällan

Det som flyger under radarn för de flesta är att världens centralbanker använder sig av samma recept för katastrof som deltagarna i TV-programmet. En av de största skuldmissbrukarna är USA, se bilden nedan:

För knappt 30 år sedan låg statsskulden på lite under 3000 miljarder dollar, idag ligger den på ca 22 000 miljarder dollar. USAs bruttonationalprodukt uppgår idag till drygt 19 000 miljarder dollar. Varje år går alltså USA som stat back 3000 miljarder dollar och denna skuld ökar år för år. Nedan är en bild på skulden i procent av BNP:


Skulden har passerat över 100% av värdet av BNP.

Detta underskott beror på att statens utgifter är större än dess intäkter. Hur löser man det?

US Treasury & Federal Reserve

Det departement i USA som är ansvarigt för att trycka sedlar (och prägla mynt), samla in skatt samt ge ut statsobligationer är US Treasury. För att dra in pengar som ska täcka underskottet säljer US Treasury statsobligationer. När dessa skuldsedlar säljs på marknaden får staten in kapital. Så långt inget konstigt.

Det som i USA heter Federal Reserve (motsvarigheten till vår Riksbank) påbörjade under finanskrisen 2008 något som heter Quantative Easing (QE). Det var ett sätt att skjuta in pengar i det finansiella systemet genom att köpa obligationer (stats- och företags-) för att därigenom stimulera ekonomin. Genom att köpa upp obligationer hålls räntan nere vilket leder till att fler lånar pengar (eftersom det är billigt). Ett sätt att hålla uppe efterfrågan på obligationerna är att centralbanken Fed (Federal Reserve) också går in och köper.

Men vänta… Menar Tillslut att staten både tillverkar obligationer med en hand som de själva köper med den andra? Det är ju som att i en aldrig sinande ström trycka sina egna pengar! Just det, det ÄR precis vad de gör. Men på ett mer raffinerat sätt.

Mellanhanden

Eftersom det är förbjudet för centralbanken Fed att köpa direkt från US Treasury har man skapat ett system där statsobligationerna säljs till de amerikanska storbankerna där de kallas Primary Dealers. Dessa Primary Dealers (storbankerna) lägger på en avgift och säljer sedan produkten vidare till… just det, Fed!

Så, det hela är ett system där staten gynnar storbankerna och samtidigt “trycker” nya pengar till priset av ett enorm skuldberg som bara skjuts framåt hela tiden. Vinnarna i det här spelet är staten som betalar av sin skuld genom att trycka nya pengar och storbankerna som tjänar multum på att utan risk köpa billigt och sälja dyrare. Förlorare? Vanliga människor som du och jag. Inflationen som kommer med floden av nytryckta pengar gröper ur värdet på valutan.

Men Sverige då?

Det här fenomenet existerar i Europa också, vem köper grekiska och italienska skräpobligationer? Jo, Europeiska Centralbanken! Men Sverige då?

Riksbankschef Ingves har inte missat tillfället att delta i Lyxfällan han heller. Sverige har ett eget QE-program om än inte lika gigantiskt som det amerikanska. Problemet för oss i Sverige jämfört med våra amerikanska vänner är att medan dollarn behållt sitt värde TROTS pengatryckandet har inte den svenska kronan gjort det.

Ovan ser vi hur svenska kronan försvagats mot dollarn. Sett mot Euron ser vi samma tendens. Riksbankens QE-program i kombination med den negativa räntan har sänt kronan i en värre negativ spinn än den som fick Goose och Maverick att skjuta ut sig från sin F-14 i Top Gun! Bara nu i januari 2019 har kronan tappat över två procent mot Euron. EN MÅNAD! Får du en löneökning på 2% i år har du lyckas hindra kronans värdetapp för en tolftedel av året.

Försvaret mot inflation

Hur ska man kunna göra något åt sin situation? Svaret är att inte ha alla sina tillgångar värdesatta i kronor. Äg utländska aktier men framför allt investera i något som inte kan dupliceras. Äg guld, silver, fastigheter eller Bitcoin. Om hela världen ballar ut i en gigantisk sedelpress á la Tyskland på 40-talet är det aktier och valutor som kommer decimeras.

Även om jag hoppas att den svarta bild av ekonomin jag målat upp aldrig kommer hända har jag ändå förberett mig. Jag har som försäkring omallokerat en del av kapitalet till guldcertifikat, silvercertifikat, råvarucertifikat, råvarufonder samt ränteprodukter och även Lendify och TRINE.

Jag är dessutom beredd att fortsätta omallokera om verklighetens Lyxfällan fortsätter att utspela sig bland världens centralbanker.

Forewarned is forearmed

Kryptovalutor – användarantalet ökar!

Jag prenumererar på ett nyhetsbrev från Invictus Capital, det är företaget som ligger bakom fonden Crypto20. Ungefär en gång i veckan får man en uppdaterad analys och kommentarer till kryptomarknaden. Nyligen kom även deras årsrapport för 2018 inramlandes i mailboxen.

I stort bekräftar den bilden jag sett sedan den senaste stora nergången i pris december 2017. Nämligen att trots fallande pris (och kanske allmänt intresse) har antalet användare ökat. Ta en titt på bilden nedan:

wallet users

Grafen visar antalet användare av kryptowallets. En wallet är den digitala plånbok man använder för att förvara kryptovalutor.
Under samma tid har priset för Bitcoin (i USD) gått så här:

bitcoin price

En nedgående trend prismässigt helt klart, mätt från toppen december 2017 pratar vi om en nedgång på runt 80%. Utzoomat ser prisutvecklingen ut så här:

price over time

Varför jag vill visa den utzoomade bilden beror på att jag tror att den prisutveckling vi såg från början av 2017 berodde på vilka förväntningar som fanns på Bitcoin. Under slutet av 2017 var det många som trodde att det inte fanns någon gräns för hur mycket Bitcoin kunde stiga i pris. Detta eldade i sin tur på andra som stod utan Bitcoin att gå in och köpa för att inte missa tåget. Det engelska ordet för överdrivet optimistiska förväntningar är hype. Låt mig introducera ännu en graf:


Detta är Gartner Hype Cycle, en modell för hur innovationer mognar i olika faser. Om man gör antagandet att priset på Bitcoin följde hypen och jämför de båda graferna borde fasen “Trough of Disillusionment” (desillusionens tråg) snart passerats. Därefter väntar enligt modellen en positiv och mer realistisk förväntan.

Helt klart är att det inte bara är privatpersoner som är involverade i kryptosfären. NASDAQ har meddelat att de avser starta en Bitcoinbaserad terminshandel. Bakkt, ett projekt startat av ägaren till bl.a. New York Stock Exchange, har tagit in pengar för att bygga en plattform för kryptohandel. Bland investerarna återfinns bl.a. Horizons Ventures, Microsofts riskkapitalbolag M12 samt en rad andra corporate financebolag. Detta gör de naturligtvis inte för att det är ointressant utan för att de vill vara med på den kommande stora marknaden där kryptovalutor har en roll.

Med det sagt har vi kanske inte sett botten ännu men alla tecken talar för att kryptovalutor snart kommer bli vardagsmat för allt fler.

Uppdatering portföljen

Jag har varit ganska aktiv de senaste veckorna men erkänner att mina uppdateringar i ämnet varit bristfälliga. Ska försöka rätta till det nu.

 

En av de saker som INTE hänt är att jag återinvesterat i cannabisaktier.

 

 

Sen jag sålde i början av februari har jag valt att stå utanför. Ev. såg vi en botten i april men jag väntar med att investera till jag ser att trenden fortsätter uppåt.

 

 

 

Angående investeringarna i husdjurssektorn har jag gått ur Freshpet och Petmed Express. Jag sålde båda med förlust men jag ville inte riskera att förlora mer. Timingen för inträde var helt enkelt inte den bästa och vi får se om det blir läge för omtag där.

Jag har fortfarande kvar de betydligt bredare aktierna JM Smucker och General Mills. De har också minskat i värde men är inte beroende av bara få vertikaler i sin verksamhet. Med vertikal menar jag att de har fler ben att stå på, inte bara en typ av produkt.

 

 

Dessutom har jag bytt ut mina Spiltan Aktiefond Investmentbolag mot Swedbank Robur Ny Teknik. En bild illustrerar varför…

 

 

Ny Teknikfonden har precis som Spiltans fond högsta Morningstar-rating men har utvecklats otroligt mycket bättre även över tid. Har nyligen hört fondens förvaltare i en intervju och är helt övertygad om att han är mycket kvalificerad för uppgiften.

 

 

Mer… Jag är blytungt investerad i spel och bettingsektorn. Ca 20% av portföljen finns numera i bolagen Leo Vegas, Kindred och Kambi. Allra tyngst ligger jag i Leo Vegas.

Anledningen är helt enkelt att de här bolagen växer snabbt, har höga marginaler och kan välja om de vill växa eller göra större vinster. Idag väljer de att växa vilket gör att jag accepterar att de mellan kvartal inte alltid slår tidigare resultat. De väljer helt enkelt att fokusera på tillväxt vilket bäddar för att skördetiden kommer bli så mycket bättre i ett senare läge. Det finns negativa händelser så som att Norge funderar på att IP-blockera utländska bettingbolag till positiva som att hela USA-marknaden kan komma att öppnas upp för utländska aktörer.

Värderingarna, med potentialen i USA i tanken, är inte skyhöga och jag har stora förhoppningar om att det här kan bli ett lönsamt case.

 

 

Till sist då – Bitcoin.

 

 

Som synes har jag skalat in mig senaste tiden och det tänker jag fortsätta med. Även om inte kursen rusar som i slutet av förra året ser jag att alltfler institutionella aktörer ger sig i kast med Bitcoin. vilket stärker min tro på att det här inte är en fluga. I´m a firm believer!

 

 

TRINE – första utbetalningen

 

Jag har tidigare skrivit om min investering i TRINE.

 

 

Min första investering som var i Zambia hade följande förutsättningar:

 

Drygt 5% ränta utbetalt över 24 månader. Nyligen dök den första utbetalningen upp på kontot.

 

 

137.57 Euro som jag kommer återinvestera i ett annat projekt som ger ren solenergi i tredje världen. På bilden ovan kan man se att jag gjort en annan inbetalning till ett projekt i Kenya.

 

 

På TRINEs hemsida finns en tabell som enkelt visar kommande inbetalningar.

 

 

På utdelningarna ska det betalas skatt och de uppgifterna skickar TRINE själva in till Skattemyndigheterna:

 

 

 

 

Med den utbetalningen jag fått vill jag nu investera i ett annat för tillfället tillgängligt projekt. På TRINEs hemsida hittar jag ett i Kenya som är öppet.

 

 

 

 

Jag skriver in summan jag vill investera och trycker på betala. Boom – färdigt!

 

 

 

 

Vill du också vara med och investera för en bättre framtid för människor i tredje världen? Använd gärna min länk så får både du och jag 10 Euro vi kan använda till investeringar i TRINE: https://www.jointrine.com/just-invested/31055

 

 

 

Det behöver inte vara några större summor men det känns bra att göra något gott som också ger avkastning – profit with purpose.