TRINE – hantera riskerna

TRINE har gett bra med avkastning på investerat kapital hittills. Men precis som med alla investeringar måste man inse att ingen investering är riskfri. Den senaste tiden har det kommit uppdateringar från TRINE där de berättar om några av låntagarnas problem. Jag tänkte här sammanfatta den information som finns.

De tre bolagen i fråga heter och Raj Ushanga House i Kenya, Solar Now i Uganda och Solar Home i Myanmar. Följande har hänt:RUH

Raj Ushanga House

I juli kom besked om att återbetalningen på lånet som var schemalagd till juli skulle försenas till september. Detta på grund av att det fanns ett glapp mellan när lånet skulle återbetalas och när RUH fick in pengar från sina kunder. Utkomsten blev som beskrevs och pengarna kom in på TRINE-kontot i slutet av september. Under den här tiden skickade TRINE föredömligt ut löpande uppdateringar angående situationen via mail.

I oktober kom ett besked om att återbetalningen som skulle ske i november blir försenad till december. Anledningen var densamma men det kom också information om att RUH skulle knyta till sig en partner som skulle bidra med pengar till företaget. Detta skulle ta ett tag att formalisera men det fanns en risk att överenskommelsen inte blir av och då skulle ytterligare förseningar kunna komma att uppstå.

Än så länge har inte återbetalningen inkommit men vi är ännu i början av månaden. Även här skickade TRINE ut mail om vad som händer.

Solar Now

Solar Now

I oktober skickade TRINE ut mail om att Solar Now meddelat att de inte skulle kunna betala tillbaka på lånet som planerat. Anledningen var dels en rekonstruktion av företaget Solar Now samt en minskning av försäljningen av deras produkter. 
Solar Now föreslog en respit om 10-12 veckor för att kunna presentera en plan för hur de skulle återbetala sina lån. TRINE och andra långivare gick med på detta.

Senare i månaden kom nästa uppdatering där vi fick reda på att man är i slutliga förhandlingar angående respiten och att om allt går bra kommer en ny tidtabell för återbetalningar presenteras.

I slutet av november meddelades att Solar Now önskar förlänga respiten till mitten av december. Planen är att omstrukturera sina lån för att kunna betala tillbaka. Den åttonde december planeras ett aktieägarmöte där man ska diskutera ett tillförande av kapital till företaget. Bara lite senare kommer TRINE och andra långivare mötas för att sammanställa de krav man har för de omstrukturerade lånen. När detta gjorts kommer TRINE skicka ut en förfrågan till oss investerare där vi kommer ges möjlighet att rösta för eller emot det förslag som utarbetats. Mer om detta när det inträffar.

Det investerarskydd från SIDA som gäller för denna investering anses träda i kraft när lånet inte kan återbetalas. Ett lån anses inte kunna återbetalas när det skett mer än 90 dagars försening.  Statusen på Solar Nows lån är idag att de är försenade med mindre än 90 dagar. 
TRINEs kommunikation i ärendet har varit mycket bra och löpande information har skickats ut hela tiden.

 

Solar Home

Solar Home har använt sig av brygglån under det gångna året för att betala sin löpande verksamhet. Ett brygglån är ett kortvarigt lån som används tills bolaget självt lyckats finansiera verksamheten. Tanken var att göra en större kapitalanskaffning under första kvartalet 2020 varvid brygglånet inte skulle behövas längre. Solar Home berättade för TRINE att allt gick som tänkt och presenterade en investerare som visade en avsiktsförklaring om att tillföra kapital.

Nyligen berättade dock Solar Homes VD att detta tyvärr inte skulle ske. Detta ställer till det för bolaget finansiellt. Nu ska man höra med aktieägarna i Solar Home om de är villiga att tillföra kapital. Detta skulle ge möjlighet att fortsätta driva bolaget under tiden de fortsätter jobba på kapitalanskaffningen 2020. Solar Home kommer behöva presentera en plan för hur denna anskaffning ska gå till samt en alternativ plan om detta inte skulle lyckas. TRINE och andra långivare kommer diskutera hur en rekonstruktion skulle komma att se ut om anskaffningen misslyckas.

Vidare skriver TRINE att det är sannolikt att det kommer bli en rekonstruktion och därför kommer den planerade återbetalningen till oss investerare fördröjas. De utesluter inte en konkurs men kommer prova alla möjligheter som finns som gynnar Solar Home och oss investerare. Veckovisa kontakter med bolaget sker och uppdateringar varje månad utlovas investerare.

Även här upplever jag att kommunikationen är rak och transparent.

Sammanfattning

“It’s not about how many times they knock you down, it’s about how many times you stand up and keep fighting”
*(fritt ur mitt minne från någon känd boxare)

Att det inte kommer dyka upp problem när det handlar om investeringar är ganska osannolikt. Det som är viktigt är hur man hanterar dem när de kommer. Det värsta som finns är när man inte får information om vad som händer eller när problem mörkas. Min uppfattning i fråga om TRINE är att de är väldigt transparenta, både om att belysa risker och att informera om uppkomna problem. Vi som investerare kan aldrig veta vilka bolag som kommer få problem men det vi kan göra är att diversifiera våra investeringar genom att sprida kapitalet i många mindre lån. På så sätt drabbas vi inte fullt ut när problem uppstår hos något eller några bolag.

Än så länge är hoppet inte ute och om man ska gradera problemen ser det sämst ut för Solar Home för tillfället.

För min egen del ser det ut så här:


fördelning

Totalt utgör dessa tre bolag maximalt 4% av mitt satsade kapital. Det innebär att det inte skulle vara någon katastrof om det gick åt fanders. Det skulle vara värre om Daystar Power eller Greenlight Planet skulle få problem. Detta gäller att ha med sig när det är dags att investera i TRINE nästa gång. Alltså bör jag se till att inte öka investeringarna i just de två bolagen eftersom de redan är störst. 

Det är också bra att investera i de lån där SIDA garanterar investeringsskydd. De är inte lika vanliga så man bör passa på när de dyker upp.

Tycker du detta låter intressant kan du läsa mer om TRINE på min blogg här: Om TRINE

Är du intresserad av att investera i TRINE kan du använda den här länken: https://trine.com/just-invested/80823

Då får du 10 euro i välkomstpresent av TRINE när du gör en investering.

 

Vad köpa och varför

sedlar

Med tanke på de aktuella makroekonomiska händelserna avser jag ändra på portföljstrategin. Tänkte också kort redogöra varför.

 

trump tweet

Den senaste tiden har vi sett massor av tweets från den amerikanske presidenten där han klagar på att den amerikanska centralbanken inte sänker styrräntan. Han har gått så långt som att offentligt förödmjuka FED:s ordföranden och kalla honom inkompetent. Varför det?

Det verkar ganska klart att Trump vill manifestera sig själv genom att visa på hur bra det går för den amerikanska ekonomin och börsen. För att fortsätta föda börsuppgång behöver han en svag dollar. När dollarn är stark gör det de amerikanska företagens produkter mindre attraktiva pga höga priser. Alltså vill han påverka FED att sänka räntan vilket borde leda till just en svagare dollar. Samtidigt basunerar han ut att den amerikanska ekonomin är urstark, sysselsättningen hög och företagen går bättre än någonsin. Det här är väldigt paradoxalt eftersom en stark ekonomi behöver räntehöjningar för att svalkas av så inte överhettning sker. Istället hör vi att han kräver sänkningar.

 

iskub
Bild från Istockphotos

Race to the bottom

Anledningen är att han längtansfullt stirrar mot de europeiska negativa räntorna skapade av ECB, europeiska centralbanken. Det råder ingen tvekan om att det är dit han vill. Om pengar blir gratis för företagen att låna finns det ingen gräns för hur mycket mer börsbubblan kan blåsas upp. Ett vanligt sätt som vi sett de amerikanska företagen syssla med är tillbakaköp av egna aktier. Genom att köpa sina egna aktier ökar värdet per aktie eftersom utbudet minskar. Om det blir ännu billigare eller gratis att låna pengar kan företagen öka värdet på sina aktier utan att i princip ha tillfört något annat av värde såsom investeringar eller ökad försäljning.

I den konstgjorda ekonomiska värld vi befinner oss i är negativ ränta av stor fördel för de som vill och kan låna och till enorm nackdel för de som sparar. Värdet av besparingarna urholkas och för att inte se tillgångarna försvinna tvingas man in i investeringar med högre risk såsom aktier.
Det som håller på att hända är alltså otroligt positivt för aktiemarknaden. Det är också fördelaktigt för de MED kapital samtidigt som det är förödande för dem UTAN tillgångar då de kommer falla tillbaka ännu mer ekonomiskt.

Hur agera?

usd/sek
Graf dollar mot krona

Ovan ser vi hur dollarn utvecklats mot kronan senaste året. Då det varit gynnsamt att äga svenska aktier eftersom börsen stigit här hemma kan man luras att tro att man tjänat pengar på det. Det är bara sant om man inte tittar på börsutvecklingen mätt i dollar, då ser man snabbt att det mesta av börsuppgången beror på kronans kollaps. Och det är inte bara en kollaps mot dollar. Av alla valutor i världen är det bara fem-sex andra som har utvecklats sämre än kronan och då pratar vi enbart U-länder!

Så även om Trump segrar mot FED och får till en serie räntesänkningar (vilket jag är övertygad om kommer inträffa) och lyckas få till en svagare dollar tror jag inte att det för oss svenskar är lönt att föredra svenska aktier framför amerikanska. Helt enkelt därför att den eventuella kronförstärkningen inte kommer dra ner värdet på amerikanska aktier mer än den raketfärd uppåt aktiepriserna (de amerikanska) kommer ta.

Min strategi är att undervikta svenska aktier till förmån för amerikanska. Jag kommer påbörja en skiftning i omgångar från och med nu. Eftersom jag aldrig vet hur börsen utvecklas på kort sikt kommer jag gör omallokeringen i omgångar för att inte råka ut för att växla över allt i ett dåligt läge.

Andra effekter

guld

En svagare dollar ger andra biverkningar. En av dem är att ädelmetaller bör gå upp i pris. Lägre ränta, svagare dollar samt mer nytryckning av pengar gör att “hårda” tillgångar såsom guld, silver och råvaror blir mer värda. Jag kommer alltså fortsätta vara allokerad mot dessa sektorer. Sedan innan har jag en stor del av tillgångarna i bitcoin vilket inte bör vara en nyhet. Priset för bitcoin må gå upp och ner som en jojo men värdet av bitcoin ökar i mina ögon för varje dag av samma anledningar som ädelmetaller och råvaror.

Curve – smarta GoBackInTimefunktionen

curve

Här beskriver jag ett smart sätt att använda Curvekortet.
Den här helgen erbjuder SAS Eurobonus Mastercard dubbla Eurobonuspoäng om man handlar med deras kort. Man har tre dagar på sig att handla med kortet och alla poäng man normalt samlar in dubblas. Jag utnyttjar det här såklart eftersom jag gillar att resa (helst långt och bekvämt) och sådana här erbjudanden snabbare toppar upp poängen man kan resa gratis med (läs mer om att resa för poäng här).

erbjudande SAS Mastercard

Nåväl, tre dagar är inte mycket och vissa köp kan man inte vänta med att göra till just de här dagarna. Som tur är råkar det finnas en lösning för att förlänga tiden man har på sig för att handla…

 

Go Back In Time

Lösningen är Curves GBIT-funktion (GBIT=GoBackInTime). Med hjälp av den kan man för transaktioner upp till 10 000 kr per transaktion flytta köp till ett annat kort. Detta fungerar upp till 14 dagar efter köpet.

Så här går det till:

Istället för att använda SAS Eurobonus Mastercard ser jag till att använda ett annat kort, i mitt fall ett Länsförsäkringar VISA, som underliggande kort i Curve-appen 14 dagar innan den aktuella helgen.

Som synes ovan har jag handlat på LF-kortet för drygt 16 000 kr. 

 

Ovan ser man en del av de transaktioner som gjordes. Det är viktigt att ingen av dem är på över 10 000 kr eftersom man då inte kan göra GBIT. När det väl blivit dags för dubbla-poänghelgen (man måste vänta tills den har börjat, det är viktigt) väljer man de transaktioner man vill flytta till SAS-kortet och låter Curve sköta återköp på det ursprungliga (Länsförsäkringar-)kortet och debitering på SAS-kortet. Det är mycket enkelt, först trycker man på en transaktion (t ex den på INET). Då kommer följande val upp på skärmen på telefonen:

 

Här trycker man på Go Back In Time vilket leder till nästa val:

 

Man blir här tillfrågad vilket kort man vill flytta transaktionen till.

 

Här väljer man SAS-kortet genom att trycka på det (bilden ovan).

 

 

En fråga kommer om man verkligen vill flytta transaktionen? Notera att man bara kan flytta en transaktion EN gång så välj rätt! Man vill såklart flytta den till SAS-kortet och trycker YES

 

Efter att ha gjort detta får man en bekräftelse på att flytten är gjord. Voila!

 

Vad händer sen?

Det som sker när man gjort GBIT på alla transaktioner man vill flytta är att Curve kommer debitera köpen på SAS-kortet på dagens datum (alltså ej det ursprungliga köpdatumet) och göra ett återköp (återbetalning) på det ursprungliga (Länsförsäkringar-)kortet. Om du gjort återköp i någon butik någon gång vet du att det dröjer några dagar innan pengarna kommer tillbaka in på kontot. Så är det även här, det tar ett litet tag men pengarna kommer återbetalas.

Tack vare den här funktionen kan jag alltså börja samla dubbla poäng 14 dagar innan det aktuella datumet kampanjen egentligen börjar.

Curve är verkligen ett användbart kort med bland annat den här fantastiska funktionen. Andra fördelar är att slippa växlingsavgifter vid köp i utländsk valuta, slippa uttagsavgifter vid uttag utomlands samt samla sina bank- och kreditkort i ett.
Du kan läsa tidigare inlägg om Curve här och här.

Om du använder den här länken för att beställa Curve får du ca 60 kronor laddat på ditt Curvekort:  https://curve.page.link/sSfV
Detta även om du beställer gratiskortet (Blue).

Har du några frågor är det bara att höra av sig!

Att använda Curve-kortet

UPPDATERING 2020: Curves nya regler säger: För att få din signup-bonus om €5 (ca 60 kr) måste du göra en transaktion inom 7 dagar efter du fått hem ditt Curve-kort.

Jag har tidigare skrivit om Curve-kortet (läs här). I det här inlägget tänkte jag berätta om hur jag upplever att använda det.
Curve är som sagt ett kort som ersätter dina andra kredit- och bankkort. Ersätter i den meningen att det fungerar som ett “paraplykort”, det vill säga samlar dina fysiska kort i ett – Curvekortet.
Detta gör att plånboken blir betydligt tunnare (i positiv mening) eftersom du kan lämna de kort som Curve ersätter hemma. Även om du samlar bonuspoäng eller får cashback via de kort du ersätter fungerar det utan problem. Men framför allt har Curve en fördel som jag hade nytta av under min utlandssemester…

 

Slipp växlingsavgifter med Curve

På varje köp man gör med sitt vanliga kreditkort när man är utomlands betalar man en avgift för att växla de svenska kronor som dras från kortet till den aktuella valutan. Hur stor avgiften är beror på vilket kort du använder men en vanlig avgift är ca 3%. Detta läggs ovanpå den växlingskurs som gäller.
MEN, använder man Curvekortet när man betalar utomlands slipper man växlingsavgiften! Curve tar nämligen inte ut någon växlingsavgift, ÄVEN om man använder sitt SEB Mastercard eller Länsförsäkringar VISA (eller andra kort) som underliggande. Förutsättningen för detta är att betalningen sker mellan söndagar 23.59 och fredagar 23.59. På helgerna är nämligen valutamarknaden stängd och helgtid tar Curve ut 0,5% växlingsavgift för Euro, Dollar eller Pund (1,5% för alla andra valutor). Detta är fortfarande mycket lägre än andra kortutgivare.

Semester med Curve

I somras åkte jag på semester till Kroatien, ett land som använder valutan HRK (Kuna). Jag använde Curve med SAS Eurobonus Mastercard som underliggande kort (för att tjäna Eurobonuspoäng). Hade jag använt SAS Mastercard direkt hade jag som sagt fått betala 3% i avgift på köpen. Här är några exempel på hur mycket jag sparade på att istället använda Curve:

kvitto 1
kvitto air asia

På de sju restaurangbesök som Curve användes på sparade jag ca 130 kr i avgifter. Handlade även en flygbiljett via Curve som betalades i Euro, där sparade jag 73 kr i avgifter. Har man läst mina tidigare inlägg om kreditkort vet man att jag helst använder American Express för att tjäna Eurobonuspoäng. I de fall som handlaren/restaurangen inte tar AmEx använder jag SAS Mastercard via Curve. Det är alltså vid de tillfällena jag kan spara växlingsavgifter. Att på åtta transaktioner spara 200 kronor är riktigt bra. På årsbasis kan det bli tusenlappar man sparar.
Dessutom kan man med hjälp av Curve avgiftsfritt ta ut pengar i utländska bankomater (ATM). Detta till en summa av 200 brittiska pund per månad (Curve Blue) eller 400 pund per månad (Curve Black).

 

 

Slutsats

Att gratis få Curve Bluekortet som kan användas till att samla sina bank- och kreditkort i ett kort, slippa betala växlingsavgifter utomlands samt slippa avgifter på uttag utomlands känns som en självklarhet. Det finns inget att förlora på detta och läser du mitt tidigare inlägg om Curve ser du att även funktionen Go-back-in-time inkluderas i Bluekortet. Curve Black skaffar man om man till exempel vill kunna ta ut mer pengar från utländska bankomater avgiftsfritt.
För de flesta duger Blue utmärkt.

Om du använder den här länken för att beställa Curve får du ca 60 kronor laddat på ditt Curvekort:  https://curve.page.link/sSfV
Detta även om du beställer gratiskortet (Blue)

Nytt hos Lendify – Månadssparande

Häromdagen fick jag mail från Lendify att det nu är möjligt att månadsspara. Loggar man in och tittar på hur det ser ut finner man följande:

 

månadssparande

Man kan alltså via Lendifys sida skicka ett uppdrag till sin bank att överföra en summa varje månad som sedan investeras i de lån som finns för tillfället. Det som denna tjänst egentligen gör är att förenkla överföringen till Lendify. Du skulle lika gärna kunna göra en överföring manuellt varje månad och uppnå samma resultat men genom detta blir det alltså lite enklare.

Att månadsspara är förresten en god idé. Ränta-på-räntaeffekten är som jag gärna upprepar världens åttonde underverk. Skillnaden mellan att månadsspara och dessutom återinvestera pengarna Lendify betalar ut kan illustreras så här (över en 15-årsperiod):

 

exempel
Månadssparande med återinvestering
exempel utan återinvestering
Månadssparande utan återinvestering

Utgår man från att man gör en engångsinsättning på 50 000 kr och därefter månadssparar 500 kr i månaden erhåller man nästan 40 000 kr extra på att återinvestera återbetalningarna kontra att inte göra det (allt annat lika).

Jag har valt återinvestering av just denna anledning.

Hur går det för mig?

Kan vara läge att uppdatera hur det går med Lendifyinvesteringen. Så här ser det ut:

rapport

Sedan jag började investera har jag erhållit en genomsnittlig årsränta på ca 5,2%. Kapitalet har ökat med ca 16 500 kr än så länge. Det här anser jag vara klart godkänt för en räntebärande produkt. Risken med en sådan här investering är så klart att låntagarna inte betalar tillbaka sina lån. Har man valt autoinvesteringsalternativet är man skyddad av Lendifys kreditförlustfond som betalar mig den amortering jag skulle ha fått (men inte räntan). 
Jag tittade hur det såg ut på den fronten och visar här status från juni 2019 (eftersom vissa betalar in lite sent ger det en bättre bild än om jag visat augustisiffrorna).

 

obetalda lån
Obetalda lån t o m juni 2019

Här ser vi att 6 st lån ännu är obetalda. Av dessa betalar Lendify mig amorteringarna (vänstra kolumnen) på 32,35 kr. Räntan jag skulle erhållt på 18,77 kr blir jag utan. Eftersom min investering är utslagen på över 300 lån hos Lendify tycker jag utfallet är acceptabelt. Alla investeringar är belagda med risk men genom att dela upp investeringen i så många lån minimerar man storleken en utebliven återbetalning påverkar.

 

Slutsats

Månadssparande är ett förenklande om än inte revolutionerande verktyg för den som vill göra regelbundna överföringar från sitt bankkonto till Lendify. Jag är fortsatt nöjd med att investera i Lendify och tänker fortsätta med detta.

Om du tycker detta verkar intressant har jag skrivit flera blogginlägg tidigare som du hittar om du söker, bland annat denna.
Vill du prova att investera kan du använda följande länk:

https://lendify.se/r/E2ekNDuoRk

Då får du 500 kr extra från Lendify att investera. Du måste investera minst 20 000 kr för att erhålla extrapengarna. 

Portföljgenomgång

I mitt förra inlägg skrev jag att jag sedan ett tag sökt minska andelen svenska aktier i portföljen på grund av kronförsvagningen. Jag tänkte i det här inlägget berätta hur jag tänker.

Fördelningen

Först och främst är det på sin plats att berätta att jag i höstas drog ner ordentligt på innehaven i aktier och fonder för att sänka risken i portföljen. Risken som jag såg det var ett rejält börsfall på grund av rapporterna som pekade på en inbromsning av ekonomin. Jag lade mig ganska likvid och investerade dessutom en del i räntebärande produkter. På grund av värdeminskningen av den svenska kronan var detta fel. Den avkastningen räntan gav understeg stort värdetappet i SEK.

Detta åtgärdade jag under våren och numera finns inga kort- eller långränteprodukter i portföljen. Undantaget är ett sparkonto med bunden ränta som går ut i slutet av maj. Hur ser det ut i portföljen idag då?

Fördelning
Fördelning

Andelen svenska aktier uppgår till ca en tredjedel för närvarande. Här har jag alltså dragit ner eftersom jag fortfarande är försiktig. Det betyder att jag missat en del av den svenska börsuppgången men better safe than sorry.

Kassan är fortfarande relativt stor på 25% vilket inte gynnar mig då kronförsvagningen gjort att värdet på denna bara i år gått ner ca 7-8%.

De fonder jag innehar för närvarande är:

fondinnehav

Största innehavet är Pacific Precious som investerar i ädelmetaller där jag vill ligga positionerad dels på grund av att innehaven handlas i dollar vilket ger skydd mot kronförsvagningen, dels på grund av ädelmetaller på sikt också skyddar mot inflation. Man kan trycka nya sedlar men det är betydligt dyrare att gräva fram ädelmetaller.
Länsförsäkringar USA Indexnära är en billig indexfond som följer det amerikanska indexet SP500.
Core Ny Teknik är en fond som som investerar i hälsa, teknik och digitala varumärken. Det är här jag ser framtida tillväxt inträffa.

De utländska värdepapper jag äger är:

utländska värdepapper

Största innehav här är Ocean Yield vilket är ett bolag jag skrivit inlägg om tidigare.
SPDR Gold Trust är en guld-ETF, alltså en börshandlad guldfond. Går tyvärr inte köpa längre om man har nätmäklare från Sverige.
Walt Disney och Apple är ju välkända medan Outotec är ett finskt bolag jag äger för att få exponering mot koppar (metallen).

Warranter och certifikat:

certifikat

Största innehaven här är Bitcoinrelaterade, jag ser på sikt stor uppsida för Bitcoin och jag har certifikat som följer Bitcoin förutom Bitcoin i sig. Anledningen är att det är skattemässigt fördelaktigare att sälja certifikat i en ISK eller kapitalförsäkring. Dock kan det aldrig ersätta att äga riktiga Bitcoin.
Man hittar även guldcertifikat och råvaror här.

De största innehaven i portföljen fördelar sig som följande:

största innehav


Vilka svenska aktier har jag?

Svaret är: ganska många…

Vissa här är riktigt gamla innehav, blandat med onoterat men de flesta finns här av en orsak. Jag hinner inte gå in på alla bolag för det finns en hel del. Anledningen till det är att jag har några olika strategier där innehaven varierar. Bland annat Råvaruportfölj, Barnportfölj, Momentumportfölj med mera. De största innehaven totalt är Swedish Match, Paradox och THQ. De två sistnämnda är ju även stora innehav i Core Ny Teknikfonden vilket man bör vara medveten om. Ens exponering mot enskilda bolag kan vara större än man tror om man inte håller sig uppdaterad om sina fonders innehav. Jag vill egentligen inte ha några storbanker som långsiktiga innehav men till exempel genom att äga Investor får jag exponering mot SEB.

Strategi

Min tro är en fortsatt kronförsvagning OCH euroförsvagning kontra dollarn vilket gör att jag vill undervikta svenska och europeiska räntor och aktier till förmån för amerikanska diton. Det ser inte ut som om amerikanska FED kommer höja räntan i USA vilket fortsätter elda på den amerikanska börsen. Dessutom vill jag ha ädelmetaller, råvaror och Bitcoin. Målet är att sänka min totala risk vilket gör att jag kommer gå miste om delar av en eventuell fortsatt uppgång. Det är ett pris jag är beredd att betala för att mildra effekten av en framtida nedgång.

Förutom det som beskrivs här har jag även investerat i TRINE, Lendify samt erhåller avkastning från min solcellsanläggning (läs mer genom att klicka på de understrukna länkarna).