Hur kan kortningar vara bra när man är lång?

Vi har tidigare tittat på att aktier och andra värdepapper kan kortas men ibland kan det vara en fördel för de som är långa att det finns de som är korta!

Man måste förstå att oddsen på lång sikt är fördelaktigare för de som är långa.

 

Se den här bilden på indexet Dow Jones från 1900-talet och framåt:

Periodvis har det lönat sig att vara kort (tjäna på att priset på t.ex. en aktie går ner) men under största delen av perioden har det lönat sig att vara lång. Man kan utgå från att den som är kort noga bevakar priset för att inte göra en kraftig förlust om priset skulle rusa. OM priset skulle börja rusa kommer den som är kort snabbt behöva köpa tillbaka de lånade värdepappren för att minimera sin förlust. Detta leder till att uppgången kraftigt förstärks då man, förutom de som köper för att långa, får ett köptryck från de som täcker sin kortning (täcka﹦köpa tillbaka). Denna förstärkta rörelse kallas också shortsqueeze.

 

Hur kan man då utnyttja detta till sin fördel? Det tänker jag visa.

 

 

Först ställer jag upp några antaganden;

Långningar och kortningar är två motsatta krafter.

Långningar skapar en köpkraft som höjer priset.

Kortningar skapar en säljkraft som sänker priset.

Inte så konstigt egentligen, om köparna är fler än säljarna stiger priset annars sjunker det. Jag tycker själv det här är väldigt tydligt i början respektive slutet av jordgubbssäsongen, i början dyra jordgubbar och i slutet billiga jordgubbar.

Någonstans hittas alltid ett jämviktsläge mellan köpare och säljare och det är där vi hittar det aktuella priset (för värdepapper eller jordgubbar). Det här jämviktsläget flyttas hela tiden uppåt och neråt (gäller för värdepapper, inte så mycket för jordgubbar). Dock har de som kortat en stor nackdel jämfört med långarna… tiden arbetar mot dem. Eftersom vi i den översta grafen såg att oddsen är bäst för uppgång måste kortarna hitta ett bra tillfälle att korta och ett bra tillfälle att täcka. De som är långa kan bara ta det lugnt med vissheten om att i längden är oddsen goda för att värdepappret kommer gå upp i pris. Misslyckas kortarna med sin timing kan det kosta multum.

 

Ok, dags att komma till saken!

Eftersom den här bloggen ska handla om Bitcoin p.g.a. att jag tror det är framtiden visar jag ovan ett diagram som visar priset på Bitcoin i US dollar (det svarta strecket). Det visar också en annan intressant sak, det röda skuggade området berättar nämligen hur många Bitcoin som är kortade. Vid den här bloggens publicering ca 23500 st (antalet ser du på vänstra y-axeln, priset på den högra). I takt med att fler och fler använder och tror på Bitcoin kommer efterfrågan att öka, fler köper Bitcoin och priset stiger. De som då kortat får bråttom att köpa tillbaka. Frågan är var smärtgränsen ligger för kortarna? Hur mycket vågar de ligga back innan de täcker? Det vet man inte men diagrammet ovan säger mig att de flesta kortarna redan nu ligger back och att en shortsqueeze kan bli allvar om priset fortsätter gå upp.

Tror man som jag  är det alltså en fördel att så många Bitcoin är kortade då det kommer ge en ännu mer förstärkt rörelse uppåt.

Mitt scenario för hur kryptovalutor kommer utvecklas

Har tänkt lite på värdering/användning av krypto och har blivit riktig bullish. Jag tror vi bara sett början på uppgången. Mitt scenario är att kryptomarknaden kommer mogna i tre efterföljande faser;
1. Business to Customer
2. Business to Business
samt
3. Business to Society

Vi befinner oss någonstans i början till mitten av fas 1 där privatpersoner upptäckt och använder krypto. Så småningom kommer företag som svar på efterfråga implementera krypto och till sist kommer samhällsfunktioner använda krypto och blockchain när användningen verifierats av privatpersoner och företag.
Jag gör ett antagande att efterfrågan kommer höja värdet på krypto och tittar vi på Bitcoin (som jag tror mest på) befinner vi oss i fas 1 någonstans med ett värde på $5700…
Fas 1 är inte ens slut på långa vägar…

We´re in for a bumpy ride men potentialen är enorm!

Risken med att korta aktier

Först och främst vill jag bestämt avråda från kortningar om du inte är en avancerad investerare. Varför kommer du förstå efter att ha läst inlägget.

Innan har jag bloggat om hur pengar kan tjänas när en aktie kortas (eller blankas som det också kallas). Hur kortningen görs kan variera. T.ex. kan man hos Avanza teckna “Ramavtal för värdepapperslån” (finns på Avanzas hemsida). Därefter hittar man en aktie som är kortningsbar (finns en lista på Avanza över vilka aktier som kan kortas, går inte med alla). Aktien lånas och säljs på marknaden. När du tycker det är dags köper du  tillbaka aktierna, (att köpa tillbaka aktier man kortat kallas att täcka eller att stänga sin position), och lämnar tillbaka dem.

Den höga risken.

När du köper och äger en aktie kan din förlust maximalt bli 100%. Dvs köper du 100 HM för 100 kr/st och de av någon anledning skulle bli värdelösa (värda 0 kr) förlorar du maximalt det du betalt (i det här fallet 10.000 kr).

När du kortar en aktie kan din förlust bli oändlig. Säg att du återigen blankar 100 HM när de står i 100 kr. Du tror priset kommer sjunka men istället tokrusar kursen till 300 kr. Du stänger här din position och du har istället förlorat 20.000 kr.

 

Ett talande exempel.

Titta på ovanstående graf. Tänk dig att du i maj 2015 fått för dig att blanka aktien när den stod i drygt 14 kr, du kortar 1000 st (kostnad 1000 x 14=14.000 kr) i tron att priset ska sjunka. Istället går priset på aktien upp och du täcker inte innan den gått upp till 125 kr. Du får du betala 1000 x 125=125.000 kr för att köpa tillbaka aktierna. Din förlust på den här affären blev 125.000 + 14.000=139.000 kr!

Visserligen är det rätt osannolikt att korta en aktie så länge och uppgången i fråga är också ganska exceptionell men exemplet illustrerar ändå bra faran med att ligga kort i aktier. Aktien i exemplet ovan är Fingerprint Cards som hade en otrolig kursutveckling under visad period. Ganska snart efteråt började dock en nedgång som varar fortfarande och aktien är i skrivande stund värd ca 22 kr.

 

Andra, mindre riskfyllda, sätt att spekulera i att ett värdepapper kommer minska i värde är att investera i Bull eller Bear-certifikat (med eller utan utväxling). Mer om detta i senare inlägg.

 

Att långa/korta

 

Om du sysslat med aktier eller andra värdepapper har du kanske hört uttrycket att långa eller korta? Kanske till och med sett filmen The Big short (en riktigt bra film jag rekommenderar för att se hur finanskrisen 2008 uppkom)?

 

 

 

Enkelt uttryckt kan man säga att man långar t.ex. en aktie för man tror den kommer stiga i pris. Dvs man köper den för att behålla en lång tid (sen är ju hur långt relativt).

Motsatsen är att korta aktien. Det betyder att man förväntar sig att kursen ska sjunka. En annan vanlig benämning för att korta är att blanka en aktie (betyder samma sak).

Att långa (köpa) är ju inga problem, det gör man lätt hos sin bank eller nätmäklare. Men att korta (sälja) en aktie du inte äger kräver lite mer…

 

 

Låt mig ta fram ett fiktivt exempel.

Låt oss säga att HM-aktien står i 100 kronor idag. Du tror på en uppgång framöver och köper 100 st. Du är då lång HM och äger för motsvarande 10.000 kr.

Dagarna går och du har rätt i din tro om HM. En dag kostar aktien 150 kr/st. Priset har gått upp men utsikterna för HM ser inte så bra ut längre, sommaren har varit urusel och de har knappt sålt några sommarkläder alls. Snart kommer hösten och det är bråttom att få ut sommarkläderna innan höstkollektionen kommer in. HM måste rea ut en stor del av sina varor vilket kommer slå hårt på intäkterna.

Du väljer då att sälja dina befintliga aktier och kvitterar ut en summa på 15.000 kr. En fin vinst men eftersom du tror att kursen kommer gå ner framöver pga reorna vill du korta aktien. Hur gör du då?

Det finns investerare som är långsiktiga i HM och inte bryr sig om kursen går upp eller ner över tiden. De vill bara äga HM och få del av utdelningar (ska jag ta upp i en annan bloggpost). Däremot vill de under tiden de äger aktien tjäna så mycket pengar de kan utan att köpa eller sälja den.

De här investerarna kan tänka sig att låna ut (eller hyra ut) HM-aktierna till dig för en viss ränta, säg 10% årligen. Under tiden aktierna är utlånade betalar du ränta till investerarna och de tjänar pengar (märk att det hela tiden är investerarna som äger aktierna, du bara lånar dem). När antingen du eller investerarna så vill lämnas aktierna tillbaka.

 

Då fortsätter vi det fiktiva exemplet.

Du lånar 100 st HM som kostar 150 kr/st och får betala en årlig ränta på detta på 10%. Eftersom du inte vågar korta aktien under lång tid (aktier har en förmåga att gå upp på sikt) kommer räntekostnaden inte bli så hög.

Nåväl du tar över de här 100 aktierna och säljer dem direkt (du har rätt att göra vad du vill under utlåningstiden bara du lämnar tillbaka 100 HM när allt är klart). Du har nu fått in 15.000 kr på kontot. En månad senare köper du tillbaka 100 HM för 100 kr/st (aktien backade kraftigt pga av dålig försäljning av sommarkollektionen) och lämnar tillbaka aktierna till investerarna.

Nu har du alltså sålt för 15.000 men köpt tillbaka för 10.000. Mellanskillnaden på 5000 kr är din förtjänst. Du ska också betala en ränta för att du lånat aktierna (1/12 av den årliga räntan på 10%) och det blir ca 125 kr.

Totalt sett har du tjänat 4875 kr på att HM-aktien gick ned.

Senare återkommer jag i ett annat blogginlägg om vad det här med lång/kort kan göra med priset på en aktie.

 

 

Lendify- att som privatperson agera bank

Om man vill ha ett lån går man till banken. Får man inte låna där går man till ett kreditinstitut där man får betala skyhög ränta. Right?

Nope! Inte längre.

Hittills har det varit företrädesvis banker som haft monopol på utlåning till privatpersoner. Räntan har satts till en nivå över den banken gett till inlåning (dina pengar på bankkontot). Mellanskillnaden kallas räntemarginal och de senaste åren har den gått upp rejält.

Enkelt sagt är det så att bankerna betalar dig mindre för de pengar du har innestående på kontot (ofta 0%) samtidigt som de sett till att ta bra betalt för de pengar de lånar ut.

Det är här Lendify kommer in i bilden. Genom sk peer-to-peer lending (ung. individ-till-individutlåning) utmanar man bankerna genom att erbjuda bättre räntor för både låntagare och investerare. Lånet en person tar finansieras alltså av dig (och många andra). Lendify säger att de kapar kostnaderna för både investerare och låntagare vilket då ger bättre villkor för alla jämfört med banken.

Man kan  säga att den  ena sidans ränta (investerarens) bestäms av hur länge man låter pengarna finnas till utlåning, och på den andra sidan (låntagaren) av hur lång löptid lånet är på samt hur kreditvärdig låntagaren är.

För att minska risken fördelas den summan man investerat i mellan 30-100 olika lån (beroende på hur mycket pengar som investerats).

Så här kan det t.ex. se ut:

När man investerar förbinder man sig att låta pengarna finnas tillgängliga för utlåning mellan 1-10 år. Ju längre tid man upplåter pengarna desto bättre förväntad avkastning (mellan 2.5-8.0% årligen). Avkastningen består av dels amorteringar (låntagaren betalar tillbaka på lånet) samt räntor.

Man kan på hemsidan se den förväntade månatliga avkastningen.

 

Jag tycker det här är ett sätt att diversifiera ens tillgångar. Investeringen är inte kopplad  till börsen utan snarare till ränteutvecklingen. Vi har historiskt låga räntor för närvarande vilket troligen bara bäddar för en ännu bättre avkastning när räntorna så småningom går upp. Väljer du dessutom att återinvestera räntor och amorteringar du får in (görs enkelt via hemsidan) får du dessutom del av världens nionde underverk – ränta-på-ränta effekten:)

Om det verkar intressant kan du registrera dig på den här länken: https://lendify.se/r/E2ekNDuoRk

Då får både du och jag 500kr av Lendify för att investera (minsta insättning är 10.000 kr).

 

Är då det här riskfritt?

-Nej, det finns flera risker man måste tänka på innan man bestämmer sig. Det kan hända att låntagaren slutar betala tillbaka på sitt lån eller att Lendify som företag går omkull. Enligt Lendify själva utförs sedvanlig kreditprövning på låntagarna innan lån.

Ändå räknar Lendify med att några procent av låntagarna inte kommer betala utan utmätning via Kronofogden måste ske.

Efter utmätning skett räknar Lendify att det i 1% av utlåningarna inte går att få tillbaka några pengar (kreditförlust kallas det). Man har ändå ett visst skydd mot detta genom Lendifys kreditförlustfond, den är inte lika säker som bankernas insättningsgaranti men kan ändå betala tillbaka uteblivna amorteringar till dig som investerare (dock blir du utan räntan du skulle fått på pengarna).

Skulle Lendify gå omkull går kredithanteringsbolaget Lindorff in och tar över hanteringen av lånen. De pengar du investerat är helt frikopplade från Lendify och försvinner inte vid en ev. konkurs.

Som sagt, risker finns och måste beaktas innan man investerar. Jag tycker dock Lendifys riskhanteringen är bra och har vågat investera under en 10-års period med amorteringar och räntor återinvesterade.

Vad tycker du?

Alternativ till att investera på börsen

Det vanligaste jämte att ha pengarna på banken är att äga aktier eller fonder. Är man lite mer intresserad har man förmodligen aktier, är man måttligt intresserad är fonder ett bra val. Som överkurs kan nämnas att det också på börsen kan handlas terminer, derivat, certifikat och en uppsjö andra medel. Så småningom kommer jag ta upp några av dessa.

 

 

Gemensamt för ovannämnda är att de alla är kopplade till hur börsen utvecklas. Som investerare bör man diversifiera sig, dvs inte lägga alla ägg i samma korg. Att inneha flera olika aktier eller fonder är en form av diversifiering men kan kanske liknas att lägga äggen på olika platser men i samma korg.

 

En annan form av diversifiering är att investera i tillgångar som inte korrelerar till börsen. Här kan man tänka vitt och brett, en hel del väljer att investera i en fastighet, guld eller kanske konst.

Det jag själv gjort för att diversifiera är bl.a. investera i Bitcoin, agera bank genom att låna ut pengar till låntagare via Lendify, köpa och montera en solcellsanläggning på huset och hjälpa entreprenörer att leverera el via solceller i Afrika via Trine.

Alla de här diversifierade investeringarna hjälper mig att mildra smällen när börsen går ner.