Bitcoin – hålls hårt!

De senaste veckorna har det uppmärksammats ett fenomen som skiljer den här uppgången vi ser i bitcoin mot den förra kraftiga som inträffade 2017.


hold

Hur förhåller man sig till bitcoin?

Man kan förhålla sig till bitcoin på flera sätt. Ett är att man vill spekulera i att man handlar det som vilken börshandlad produkt som helst och köper/säljer för att tjäna dollar eller kronor etc. Ett annat är att man tror bitcoin kommer bli den nya reservvalutan i världen och man behåller sina bitcoin oavsett pris. Ett tredje och kanske det vanligaste sätt är att man ligger lite mittemellan de första två. Det vill säga, man kan tänka sig behålla bitcoin på lång sikt men vill handla för att förbättra sin avkastning. 

Eftersom bitcoin är en digital tillgång förvaras den på ett speciellt sätt. Du kan läsa mer om det här: Hur förvarar man bitcoin?

Det vanligaste är att man antingen låter sina bitcoin (eller delar av sitt innehav) ligga på en exchange för att kunna handla med dem. Det andra alternativet är att förvara i en hård- eller mjukvaruplånbok. Du kan läsa mer om detta här: Hårdvaruwallet respektive mjukvaruwallet


ledger
Hårdvaruplånboken Ledger Nano S


Antagande

 

Ett antagande man kan göra är att OM man förvara sina bitcoin på en exchange så finns de där tillgängliga för att kunna säljas. OM man förvarar sina bitcoin på en hård/mjukvaruplånbok så förvarar man dem där (åtminstone för stunden) i avsikt att behålla dem…

Vidare… om man mäter in- och utflöden på exchanges skulle man med ovan nämnda antaganden kunna visa om ägarna till bitcoin är mer eller mindre villiga att göra sig av med sina bitcoin…

Eller enklare förklarat: Förvarar du dina bitcoin i en wallet (plånbok) vill du behålla dem, förvarar du dem på en exchange kan du tänka dig att sälja dem.

Låt oss se hur det ser ut:
In/utflöden på exchanges
In/utflöden på exchanges

Den vita grafen visar priset på bitcoin. Toppade december 2017 och har därefter backat, konsoliderat och utmanar nu gamla toppen. Den gula grafen är det som detta inlägg handlar om…
Den visar hur in- och utflödet ändrats på exchanges. En stigande graf visar att det rör sig bitcoin FRÅN wallets TILL exchanges. Så under hela den massiva uppgången 2017 och ända fram till i år har inflödet varit större än utflödet. Enligt de antaganden som gjorts innan betyder det att antalet HODLers (ägare som håller i sina bitcoin) minskat fram till 2020.
Man vill ha starka långsiktiga ägare för att ha en stabil prisuppgång. 


Bitcoin – hålls hårt!

Våren 2020, efter Corona-dumpen under mars hände något. Utflödet från exchanges var större än inflödet. Hade de svaga händerna skakats ut under den kraftiga nedgången?
Mycket möjligt, dessutom tals det om att institutionella investerare och miljardärer började intressera sig på riktigt här någonstans. Det man kan se är att bitcoinpriset stiger samtidigt som flödet går ut från exchanges. Det här är viktigt. Det betyder att bitcoin hålls hårt.
Prisuppgången 2017 som drevs av spekulation har ersatts av en prisuppgång som drivs av viljan att äga och behålla. Med färre bitcoin tillgängliga på exchanges till försäljning, ett i princip totalt uppköp av alla nya bitcoin som miners gräver fram talar det mesta för att priset kommer fortsätta stiga.
Glöm aldrig, plötsliga nedgångar i bitcoin kommer alltid finnas. En nedgång om 20-30% är vardagsmat för de som varit med länge. Men ändå… på längre sikt… kommer bitcoin fortsätta öka i värde är min klara bild.

Några kommentarer

Att in/utflöden ser ut som de gör är naturligtvis ingen garanti för vidare uppgång MEN det är en skillnad mot den förra uppgången. För mig är det en väsentlig pusselbit som tillsammans med allt annat gör mig positiv.
Flöden in och ut i exchanges säger inget om hur många personer/institutioner som står bakom. Bara att volymen bitcoin flödar ut.
Idén till inlägget fick jag av att läsa en tweet av Brady Swenson. Jag har även följt data som finns tillgängligt på Glassnode.

Och sist men viktigast: Do your own research! Lita inte på en anonym bloggare vars artistnamn är väldigt suspekt om man läser det på engelska…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.