Solceller och elpriset

el

Den senaste tiden har energi blivit billigt. Riktigt billigt…
Vi ser mer än en halvering av priset jämfört med föregående år. Anledningarna är flera.
Bland annat har vintern varit mild med mycket nederbörd vilket fyllt upp vattenmagasinen.
Det har även blåst en hel del. Det påverkar såklart vindkraften positivt.

Här är en graf över årets och övriga års pris:

priser el
Elpriser (spot) 2020 visas I den blå grafen (från Nordpool)

2020 är året då alla elkraftskällor levererar optimalt. Kärnkraften har inga oplanerade stopp. Vårfloden beräknas starta på allvar i maj och toppa cirka en månad senare.
På grund av COVID-19 är också efterfrågan på el lägre än vanligt, framför allt är det industrierna som påverkas. Allt detta tillsammans borgar för fortsatt låga elpriser en tid framåt.

Fossila bränslen

Sverige producerar el främst genom kärnkraft och vattenkraft.
Se bilden nedan:

elproduktion Sverige
Från SCB

Som du ser i diagrammet är den fossila delen väldigt liten. Dock visar inte bilden hela sanningen eftersom vi också importerar energi samt använder fossila bränslen i industrier, vid transporter osv.
I och med den kollaps av oljepriset som inträffat främst senaste veckorna har även brännolja, bensin och diesel blivit billigare.
Vi ser alltså en enorm prispress på energi överhuvudtaget.

Solkraft

Naturligtvis påverkas också solcellsanläggningar av detta. Det tar helt enkelt längre tid att räkna hem en investering i solel. För att illustrera detta tar vi ett enkelt räkneexempel.

Låt oss säga att elpriset inklusive allt vid en given tidpunkt är 100 öre/kWh. Du köper en anläggning för 100 000 kr som producerar 10 000 kWh/år.
Det betyder att det tar 10 år innan anläggningen betalat sig själv.

Säg nu att priset halveras till 50 öre/kWh. Allt annat är lika. Det tar nu 20 år innan anläggningen är betald.

Självklart är uträkningen orealistisk men jag tror du förstår poängen.

Det finns många anledningar att skaffa en solcellsanläggning och det ekonomiska är bara en del av det hela. Miljövänlighet, minskat behov av elinfrastruktur för samhället med mer är andra delar som är lika viktiga.

Sammanfattning

Med det lägre energipris vi har och förmodligen kommer ha en tid framåt tar det längre tid innan en solcellsanläggning betalt sig. Men den ekonomiska kalkylen är bara en del av hela bilden. Funderar du på att skaffa en anläggning ska du inte avskräckas av priset. Om några år kanske det är åt andra hållet. Sträng vinter, torrt, vindstilla och avbrott i kärnkraftsproduktionen. Effekterna av COVID-19 är förmodligen över också vilket borgar för högre energipriser och helt plötsligt är en solcellsanläggning din bäste vän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.