Mina PPM-fonder

Tar en titt på fonderna i Premiepensionssystemet. Det här är för mig en långsiktig investering där jag vill begränsa nedsidan. Med andra ord kommer man inte hitta några vilda högriskfonder utan fonder som jag tänker levererar avkastning utan hög volatilitet (=svängningar upp/ner).

Min strategi

Jag har under en del av 2019 legat i aktiefonder men också haft en andel korträntefond. Anledningen till detta är att det inte varit klart för mig vart framförallt den amerikanska centralbanken är på väg. För att skydda innehavet fanns det alltså korträntefond med. Nu när det är tydligt att FED, den amerikanska centralbanken, tänker fortsätta med lågräntepolitik och kapitalinjektioner i marknaden väljer jag bort räntor.

Jag plockade istället in guld som skydd till PPM-portföljen. Anledningen var att fortsatta kapitalinjektioner i marknaden skulle urholka värdet på dollarn vilket skulle vara positivt för både aktier och guld. Tyvärr hittar jag inga fonder som följer spotpris på guld utan fick välja en fond som inriktar sig på guldgruvor. Den har tyvärr inte följt guldpriset utan presterat sämre. Jag har därför nu minskat andelen av den fonden ännu mer.

Den största delen av portföljen består av svensk och amerikansk aktiefond. Svensk för att kronan har en positiv trend vilket försvagar utländska innehav kontra svenska valutamässigt. Amerikanska för att FED och Trump visat att de under inga omständigheter tänker låta börsen falla.

Innehaven

PPM-innegav
Innehav PPM

De fonder jag valt (förutom guldgruvsfonden) är bland de billigaste jag kunnat hitta i sin kategori. En amerikansk indexfond som kostar 0,16% per år och den svenska motsvarigheten till en kostnad av 0,09% är riktigt billigt. Kostnaden har varit den stora anledningen till varför jag valt just dessa fonder.

Den här uppställningen gäller tills vidare och jag avser uppdatera eventuella förändringar på bloggen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.