TRINE – hantera riskerna

TRINE har gett bra med avkastning på investerat kapital hittills. Men precis som med alla investeringar måste man inse att ingen investering är riskfri. Den senaste tiden har det kommit uppdateringar från TRINE där de berättar om några av låntagarnas problem. Jag tänkte här sammanfatta den information som finns.

De tre bolagen i fråga heter och Raj Ushanga House i Kenya, Solar Now i Uganda och Solar Home i Myanmar. Följande har hänt:RUH

Raj Ushanga House

I juli kom besked om att återbetalningen på lånet som var schemalagd till juli skulle försenas till september. Detta på grund av att det fanns ett glapp mellan när lånet skulle återbetalas och när RUH fick in pengar från sina kunder. Utkomsten blev som beskrevs och pengarna kom in på TRINE-kontot i slutet av september. Under den här tiden skickade TRINE föredömligt ut löpande uppdateringar angående situationen via mail.

I oktober kom ett besked om att återbetalningen som skulle ske i november blir försenad till december. Anledningen var densamma men det kom också information om att RUH skulle knyta till sig en partner som skulle bidra med pengar till företaget. Detta skulle ta ett tag att formalisera men det fanns en risk att överenskommelsen inte blir av och då skulle ytterligare förseningar kunna komma att uppstå.

Än så länge har inte återbetalningen inkommit men vi är ännu i början av månaden. Även här skickade TRINE ut mail om vad som händer.

Solar Now

Solar Now

I oktober skickade TRINE ut mail om att Solar Now meddelat att de inte skulle kunna betala tillbaka på lånet som planerat. Anledningen var dels en rekonstruktion av företaget Solar Now samt en minskning av försäljningen av deras produkter. 
Solar Now föreslog en respit om 10-12 veckor för att kunna presentera en plan för hur de skulle återbetala sina lån. TRINE och andra långivare gick med på detta.

Senare i månaden kom nästa uppdatering där vi fick reda på att man är i slutliga förhandlingar angående respiten och att om allt går bra kommer en ny tidtabell för återbetalningar presenteras.

I slutet av november meddelades att Solar Now önskar förlänga respiten till mitten av december. Planen är att omstrukturera sina lån för att kunna betala tillbaka. Den åttonde december planeras ett aktieägarmöte där man ska diskutera ett tillförande av kapital till företaget. Bara lite senare kommer TRINE och andra långivare mötas för att sammanställa de krav man har för de omstrukturerade lånen. När detta gjorts kommer TRINE skicka ut en förfrågan till oss investerare där vi kommer ges möjlighet att rösta för eller emot det förslag som utarbetats. Mer om detta när det inträffar.

Det investerarskydd från SIDA som gäller för denna investering anses träda i kraft när lånet inte kan återbetalas. Ett lån anses inte kunna återbetalas när det skett mer än 90 dagars försening.  Statusen på Solar Nows lån är idag att de är försenade med mindre än 90 dagar. 
TRINEs kommunikation i ärendet har varit mycket bra och löpande information har skickats ut hela tiden.

 

Solar Home

Solar Home har använt sig av brygglån under det gångna året för att betala sin löpande verksamhet. Ett brygglån är ett kortvarigt lån som används tills bolaget självt lyckats finansiera verksamheten. Tanken var att göra en större kapitalanskaffning under första kvartalet 2020 varvid brygglånet inte skulle behövas längre. Solar Home berättade för TRINE att allt gick som tänkt och presenterade en investerare som visade en avsiktsförklaring om att tillföra kapital.

Nyligen berättade dock Solar Homes VD att detta tyvärr inte skulle ske. Detta ställer till det för bolaget finansiellt. Nu ska man höra med aktieägarna i Solar Home om de är villiga att tillföra kapital. Detta skulle ge möjlighet att fortsätta driva bolaget under tiden de fortsätter jobba på kapitalanskaffningen 2020. Solar Home kommer behöva presentera en plan för hur denna anskaffning ska gå till samt en alternativ plan om detta inte skulle lyckas. TRINE och andra långivare kommer diskutera hur en rekonstruktion skulle komma att se ut om anskaffningen misslyckas.

Vidare skriver TRINE att det är sannolikt att det kommer bli en rekonstruktion och därför kommer den planerade återbetalningen till oss investerare fördröjas. De utesluter inte en konkurs men kommer prova alla möjligheter som finns som gynnar Solar Home och oss investerare. Veckovisa kontakter med bolaget sker och uppdateringar varje månad utlovas investerare.

Även här upplever jag att kommunikationen är rak och transparent.

Sammanfattning

“It’s not about how many times they knock you down, it’s about how many times you stand up and keep fighting”
*(fritt ur mitt minne från någon känd boxare)

Att det inte kommer dyka upp problem när det handlar om investeringar är ganska osannolikt. Det som är viktigt är hur man hanterar dem när de kommer. Det värsta som finns är när man inte får information om vad som händer eller när problem mörkas. Min uppfattning i fråga om TRINE är att de är väldigt transparenta, både om att belysa risker och att informera om uppkomna problem. Vi som investerare kan aldrig veta vilka bolag som kommer få problem men det vi kan göra är att diversifiera våra investeringar genom att sprida kapitalet i många mindre lån. På så sätt drabbas vi inte fullt ut när problem uppstår hos något eller några bolag.

Än så länge är hoppet inte ute och om man ska gradera problemen ser det sämst ut för Solar Home för tillfället.

För min egen del ser det ut så här:


fördelning

Totalt utgör dessa tre bolag maximalt 4% av mitt satsade kapital. Det innebär att det inte skulle vara någon katastrof om det gick åt fanders. Det skulle vara värre om Daystar Power eller Greenlight Planet skulle få problem. Detta gäller att ha med sig när det är dags att investera i TRINE nästa gång. Alltså bör jag se till att inte öka investeringarna i just de två bolagen eftersom de redan är störst. 

Det är också bra att investera i de lån där SIDA garanterar investeringsskydd. De är inte lika vanliga så man bör passa på när de dyker upp.

Tycker du detta låter intressant kan du läsa mer om TRINE på min blogg här: Om TRINE

Är du intresserad av att investera i TRINE kan du använda den här länken: https://trine.com/just-invested/80823

Då får du 10 euro i välkomstpresent av TRINE när du gör en investering.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.