TRINE – hjälp tredje världen

 

 

Det har blivit dags att ta upp en av de trevligare delarna av mina investeringar. Anledningen till att jag tycker det är att den hjälper människor att få tillgång till ren energi i tredje världen.

Eftersom el inte är en självklarhet överallt i t ex Afrika förlitar sig människor på fossildrivna bränsleaggregat för att skapa el. Dessa är även igång inomhus och människorna som vistas där utsätter sig för motsvarande två paket cigarettrök om dagen, även barn. Detta är naturligtvis uruselt hälsomässigt och lösningen är att skapa el via solceller.

 

TRINE är ett företag som jobbar med att låna ut pengar till lokala entrepenörer som kan bygga ut solcellsanläggningar i de byar de är verksamma. Genom att erbjuda dessa lån hålls kostnaderna för entreprenören nere samtidigt som man som investerare hjälper till att hjälpa människor få tillgång till ren energi.

 

 

 

Det är enkelt att investera i TRINE och minsta investeringssumma är bara 250 kr.

På hemsidan www.jointrine.com finns ett antal projekt (campaigns) du kan välja att investera i.

 

 

Det kan se ut som ovan. Bilden visar snabbinfo om

  • var projektet sker,
  • hur många som hittills investerat,
  • hur många individer som beräknas kunna få tillgång till ren energi,
  • mängd koldioxid som kan sparas in,
  • den beräknade avkastningen för dig som investerare
  • samt hur mycket av projektet som hittills är finansierat

 

 

Klickar man in sig på projektet får man mer detaljerad information som t ex vem som är entreprenören, hur din investering planeras användas samt när lånet beräknas vara amorterat.

 

 

 

När man väljer summan man vill investera presenteras den förväntade avkastningen per år samt total avkastning under hela lånet. Denna avkastning precis som andra kapitalinkomster är skattepliktig och TRINE kommer tillhandahålla all information du behöver för att kunna deklarera inkomsten.

 

 

Ovan är ett projekt jag tidigare investerat i, man får uppdateringar om hur projektet fortlöper vilket är trevlig läsning. Livskvaliteten förbättras för många av människorna som bor i byarna men det finns även utmaningar som beskrivs ovan i form av sämre skördepriser. I det här projektet kommer jag få min första tillbakabetalning i april 2018. Jag återkommer om hur det ser ut.

 

 

Man får inte glömma att det finns risker med att investera i de här projekten. Genom att klassa projekten på en skala från A-D där A är den bästa klassen och D är så dåligt att TRINE inte går in i dem.

Så här skriver de själva på hemsidan:

  • A – The solar company has an excellent score in all categories and the company has a clear track record and strong financials. The only thing that is needed is money to scale the business.
  • B – The solar company has a strong score in in nearly all categories but there is one area that somewhat lacking in comparison to an A project. Maybe the partner company is not quite break even yet or has less of a direct track record.
  • C – The company has a weak point in a specific area that is more severe than for a B grade assessment. TRINE will only pursue a company with a C risk grade if there is an extraordinarily compelling reason to do so.
  • D – The company score is less than strong in several categories. TRINE will never pursue a solar company that has a D risk grade.

 

 

Själv väljer jag bara kategori A och B för investeringar. Jag tror och hoppas att de projekten gör skillnad för de människor som får del av solenergin och upplever det som en win-winsituation för entreprenörer, investerare och samhället.

 

 

Om du tycker det här är intressant kan du använda dig av den här länken:

https://www.jointrine.com/just-invested/19315

Då får både du och jag 10 Euro att investera i TRINEs solcellsprojekt, även där win-win.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.