Att köpa Bitcoincertifikat

För många kan det vara krångligt att sätta sig in i hur man köper Bitcoin. Det är en viss procedur för att göra det även om man efter ett par gånger känner igen sig snabbt.

Ett enklare sätt, dock med några nackdelar jag tar upp längre ner, är att via börsen köpa ett s k certifikat som följer Bitcoin. Ett certifikat är ett finansiellt “instrument” som följer utvecklingen för en underliggande vara, t ex guld, råvaror eller just Bitcoin. Man kan köpa och sälja certifikatet precis som en aktie under börsens öppettid.

För Bitcoin finns det ett certifikat som heter BITCOIN XBT (finns även Bitcoin XBTE som handlas i Euro -strunta i den med tanke på valutarisken).

BITCOIN XBT följer alltså priset på Bitcoin genom att jämföra köp/säljordrar på ett antal exchanges och därefter presentera en liknande utveckling satt i svenska kronor. D v s står XBT i exempelvis 200 kronor och priset på Bitcoin på dessa exchanges går upp 5% så kommer XBT stå i ca 210 kronor vilket motsvarar samma procentuella uppgång.

De som är utgivare av certifikatet (kallas market maker) har ett ansvar att se till att det kan förekomma handel i produkten. Mangold Fondkomission AB som market maker heter måste alltså alltid stå på köp och säljsidan. Den skillnad på köp och säljkurs de sätter kallas spread och den ska vara maximalt 4% enligt prospektet. Om de t ex köper XBT för 200 kronor och säljer för 201 kronor är spreaden alltså 0,5%. Eftersom det oftast finns massa andra köpare och säljare på marknaden (jag och du t ex) blir spreaden oftast mindre.

Det finns också en avgift för att äga det här certifikatet som tas ut på oss som äger det. Den ligger på 2,5% per år.

Fördelen med ett sådant här certifikat är att det är enkelt att handla, precis som en aktie. Det kan handlas inom en kapitalförsäkring (KF) eller individuellt sparkonto (ISK). Man slipper valutarisken man får när man handlar Bitcoin i dollar eller euro.

Nackdelarna är att du endast kan handla XBT under börsens öppettid. Bitcoinhandeln är öppen 24 timmar om dygnet. Ett annat problem är när det förekommer forkar i Bitcoin så får du del av dem som Bitcoinägare, äger du XBT är du utlämnad åt certifikatutgivarens goda vilja. De har nämligen ingen skyldighet att låta dig ta del av sådana bonuscoins. Hittills har de löst det relativt snyggt och efter att du gjort en del pappersarbete låtit dig få en summa som motsvarar värdet av forken då den skedde. I allra värsta fall (ej så troligt) är det så att OM Bitcoin skulle göra en fork och alla användare hoppar över till den nya forken och överger Bitcoin, då blir XBT värdelöst. Som Bitcoinägare hade du också blivit ägare av det nya coin forken gett och gått vidare utan ekonomisk påverkan.

Sammanfattat, XBT är ett bekvämt sätt att med de nackdelar den har inneboende ta del av Bitcoins utveckling.

Slutligen och ej att förglömma… Bitcoin skapades för vara decentraliserad och genom att handla certifikat är det precis det man tappar. Man sätter sin tillgång i händerna på en centraliserad part – XBT via Mangold Fondkommission!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.