Vad är en fork?

 

Något som inte är helt enkelt att förstå när det gäller kryptovalutor är det som på fackspråk kallas fork. Fork är ett annat namn för uppdelning. Beroende på ens synsätt kan detta uppfattas som ett hot eller en möjlighet. Oavsett vilket så påverkas man som ägare av kryptovaluta. Jag ska försöka förklara så enkelt som möjligt.

Tänk dig en karavan som man brukar beskriva den i sagornas värld. Den består av kameler, människor, krukor med ädelstenar, guld med mera. Karavanen rör sig framåt åt ett håll och alla deltagarna är överens om vart man ska. Under resans gång har man sett till att ta betalt i guldmynt för allt man säljer. Det har gått ganska bra och värdet av hela karavanen är över 1 miljon dollar.

Plötsligt börjar röster i karavanen höras som säger att det känns gammalmodigt att handla i guldmynt. -“Vi vill genomföra förändringar”, säger de. -“Låt oss istället börja ta betalt i silvermynt!”.  Debatten börjar rasa i leden, de olika sidorna framför sina argument och pannor rynkas. Efter en tid upptäcker man att man inte kan enas om att gå över till silvermynt, de flesta tycker det är bäst att fortsätta med guldmynt. Den sidan som propagerar för silvermynt deklarerar då att de avser att lämna den gemensamma karavanen för att starta en egen karavan. Av den ursprungliga karavanen vill 30% gå över till silvermyntsidan. Silvermyntsidan berättar att de om ett tag ämnar bryta sig loss och gå sin egen väg. När tiden har kommit delar de två karavanerna på sig och vinkar farväl till varandra. Guldmyntsidan accepterar inte silvermynt (och vice versa). Man kan nu säga att 70% av värdet, d v s 700000 dollar, stannar på guldmyntsidan och 300000 dollar går vidare med silvermyntsidan.

Det som skedde här är vad som kallas en hard-fork. Den karaktäriseras av att gemenskapen inte kommer överens om en ändring av reglerna utan bryter sig loss från varandra. De båda sidorna av uppdelningen är inte kompatibla med varandra utan behandlas som två separata valutor. Till att börja med i vårt exempel får guldsidan 70% av värdet och silversidan 30% av värdet. Dock kan detta ändras snabbt. Kanske människorna karavanerna stöter på är ovilliga att handla med silvermynt. När handeln för silversidan går dåligt söker sig en del av de som lämnade den gemensamma karavanen tillbaka till guldsidan. Den sidan kommer då öka i värde och följaktligen kommer silversidan minska i värde.

Om vi för in Bitcoin i det här exemplet har sådana här hard-forks skett flera gånger redan. Utfallet alla gånger är att huvudkedjan, den som kallas Bitcoin, gått vinnande ur striden alla gånger och förblivit störst. De avknoppningar som skett kallas idag Bitcoin Cash och Bitcoin Gold. Den som var innehavare av Bitcoin vid den tidpunkt uppdelningen skedde har för varje Bitcoin man ägt blivit tilldelat 1 Bitcoin Cash samt 1 Bitcoin Gold.

 

 

 

 

Det finns också något som kallas soft-fork. Det innebär att man kommer överens om att tillåta en skärpning av de gemensamma reglerna. I fallet med karavanen skulle det se ut så här: Den utbrytande 30%-falangen vill i det här fallet inte byta till silvermynt utan istället skärpa de befintliga reglerna. Man vill fortfarande använda guldpengar men tycker att man inte vill handla med guldmynt som väger mindre än 100 gram. Det fungerar hur bra som helst för både 30%-falangen och 70%-falangen, det är fortfarande guldmynt som används och de är kompatibla med varandra.

En soft-fork som skett ganska nyligen inom Bitcoin kallas SegWit, syftet med den var att snabba upp transaktionerna inom nätverket. Denna kedja är alltså kompatibel med “grund”-Bitcoin.

 

 

Det som alla pratar om nu är den hard-fork som kommer ske om någon vecka. Den heter SegWit2X och vad som oroar många är att man inte vet hur de Exchanges man har sina Bitcoin på kommer ställa sig till uppdelningen. Den här gången är det inte självklart att “grund”-Bitcoin kommer vara den kedja som kommer fortsätta kallas Bitcoin. Man är rädd för det kaos som skulle kunna inträffa om vissa Exchanges väljer att kalla SegWit2X-kedjan för Bitcoin och “grund”-Bitcoin för något annat medan andra Exchanges gör tvärt om…

 

Det bästa rådet är att se till att flytta över sina Bitcoin till sin mjuk- eller hårdvaruwallet och låta dem ligga där till dammet har lagts sig. D v s gör inga transaktioner tills det har utkristalliserats vilken “karavan” som blir störst. När hard-forken sker kommer du erhålla 1 SegWit2X-Bitcoin för varje “grund”-Bitcoin du äger. Låt dem bara vara. Inom kort (kanske dagar?) kommer man se hur det spelar ut.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.