Ocean Yield – ett av mina innehav.

Jag håller på att skriva ett längre inlägg om min strategi för innehav. Under tiden vill jag dela med mig av ett av mina innehav. Aktien i fråga heter Ocean Yield och finns på den norska börsen men kan handlas via t ex Avanza eller Nordnet.

En sak som är mycket viktig när man äger utländska aktier är att de bör placeras i en kapitalförsäkring. Anledningen till detta är att när bolaget gör utdelning av vinst till aktieägarna så dras en s k källskatt på summan man erhåller. Om man har innehavet i en kapitalförsäkring kommer din mäklare återkräva och betala ut källskatten till dig. Har man inte det måste man själv återkräva den.

Tillbaka till Ocean Yield, företaget leasar ut fartyg till bolag som sysslar med frakt eller som verkar inom oljesektorn. Idén är att söka långa kontrakt med bolag som inte har råd att själva köpa in de fartyg de behöver. Ofta löper kontrakten 5-12 år och bolagen som leasar måste vara kreditvärdiga. Ocean Yield började 2012 med tre fartyg i sin flotta och har nu expanderat till att inneha 37 st. Ocean Yield har som ambition att ge attraktiva utdelningar till sina aktieägare (på engelska heter utdelning dividend).

Det som lockade mig var bl a:

  1. Bolagets direktavkastning,  den utdelning man får som aktieägare. Den ligger på höga 8% men har historiskt varit ännu högre. För att enkelt förstå direktavkastning kan man säga att om aktien kostat 100 kr så hade man fått 8 kr i utdelning per aktie per år. Bolaget delar ut varje kvartal så man får således en fjärdel utdelat per kvartal.
  2. Ocean Yield har för varje kvartal de funnits delat ut MINST samma summa eller högre.
  3. Ocean Yield har en stabil storägare i form av Aker ASA som äger 66% av bolaget.

Riskerna för Ocean Yield är främst två. Först och främst att ingen vill leasa fartygen. Genom att hyra ut på lång tid kan vi aktieägare lätt syna den här risken och för tillfället ser det mycket bra ut lång tid framöver. Den andra stora risken är att bolagen som leasar fartygen inte kan betala för dem. Detta hände i ett fall i början av 2017 vilket ledde till minskade intäkter.

 

Ocean Yield platsar i min portfölj som en stabil utdelare och tack vare god visibilitet av framtida intäkter (långa kontrakt) känns det som en relativt säker bas i investeringspyramiden. Ocean Yield kommer även lämna kvartalsrapport 2 nov 2017 så det ska bli spännande att se om de kan fortsätta överträffa föregående utdelning.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.