Lendify- att som privatperson agera bank

Om man vill ha ett lån går man till banken. Får man inte låna där går man till ett kreditinstitut där man får betala skyhög ränta. Right?

Nope! Inte längre.

Hittills har det varit företrädesvis banker som haft monopol på utlåning till privatpersoner. Räntan har satts till en nivå över den banken gett till inlåning (dina pengar på bankkontot). Mellanskillnaden kallas räntemarginal och de senaste åren har den gått upp rejält.

Enkelt sagt är det så att bankerna betalar dig mindre för de pengar du har innestående på kontot (ofta 0%) samtidigt som de sett till att ta bra betalt för de pengar de lånar ut.

Det är här Lendify kommer in i bilden. Genom sk peer-to-peer lending (ung. individ-till-individutlåning) utmanar man bankerna genom att erbjuda bättre räntor för både låntagare och investerare. Lånet en person tar finansieras alltså av dig (och många andra). Lendify säger att de kapar kostnaderna för både investerare och låntagare vilket då ger bättre villkor för alla jämfört med banken.

Man kan  säga att den  ena sidans ränta (investerarens) bestäms av hur länge man låter pengarna finnas till utlåning, och på den andra sidan (låntagaren) av hur lång löptid lånet är på samt hur kreditvärdig låntagaren är.

För att minska risken fördelas den summan man investerat i mellan 30-100 olika lån (beroende på hur mycket pengar som investerats).

Så här kan det t.ex. se ut:

När man investerar förbinder man sig att låta pengarna finnas tillgängliga för utlåning mellan 1-10 år. Ju längre tid man upplåter pengarna desto bättre förväntad avkastning (mellan 2.5-8.0% årligen). Avkastningen består av dels amorteringar (låntagaren betalar tillbaka på lånet) samt räntor.

Man kan på hemsidan se den förväntade månatliga avkastningen.

 

Jag tycker det här är ett sätt att diversifiera ens tillgångar. Investeringen är inte kopplad  till börsen utan snarare till ränteutvecklingen. Vi har historiskt låga räntor för närvarande vilket troligen bara bäddar för en ännu bättre avkastning när räntorna så småningom går upp. Väljer du dessutom att återinvestera räntor och amorteringar du får in (görs enkelt via hemsidan) får du dessutom del av världens nionde underverk – ränta-på-ränta effekten:)

Om det verkar intressant kan du registrera dig på den här länken: https://lendify.se/r/E2ekNDuoRk

Då får både du och jag 500kr av Lendify för att investera (minsta insättning är 10.000 kr).

 

Är då det här riskfritt?

-Nej, det finns flera risker man måste tänka på innan man bestämmer sig. Det kan hända att låntagaren slutar betala tillbaka på sitt lån eller att Lendify som företag går omkull. Enligt Lendify själva utförs sedvanlig kreditprövning på låntagarna innan lån.

Ändå räknar Lendify med att några procent av låntagarna inte kommer betala utan utmätning via Kronofogden måste ske.

Efter utmätning skett räknar Lendify att det i 1% av utlåningarna inte går att få tillbaka några pengar (kreditförlust kallas det). Man har ändå ett visst skydd mot detta genom Lendifys kreditförlustfond, den är inte lika säker som bankernas insättningsgaranti men kan ändå betala tillbaka uteblivna amorteringar till dig som investerare (dock blir du utan räntan du skulle fått på pengarna).

Skulle Lendify gå omkull går kredithanteringsbolaget Lindorff in och tar över hanteringen av lånen. De pengar du investerat är helt frikopplade från Lendify och försvinner inte vid en ev. konkurs.

Som sagt, risker finns och måste beaktas innan man investerar. Jag tycker dock Lendifys riskhanteringen är bra och har vågat investera under en 10-års period med amorteringar och räntor återinvesterade.

Vad tycker du?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.